999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Aanvullingsregeling Bouw & Infra

Bouwvakker met veiligheidshelm en gele gehoorkappen in casco huis

Je bouwt pensioen op in onze basisregeling. Daarnaast was je deelnemer in de aanvullingsregeling Bouw & Infra. Deze regeling liep tot 1 januari 2021. Je hebt mogelijk recht op extra pensioen uit deze regeling.

Tot en met 31 december 2020 was het extra pensioen uit de aanvullingsregeling voorwaardelijk. Dit betekent dat je aan bepaalde regels moest blijven voldoen. Alleen dan heb je recht op het extra pensioen. Voldeed je op 31 december 2020 aan de regels? Dan is dit extra pensioen per 31 december 2020 toegevoegd aan je pensioen.

Heb je recht op het extra pensioen? Dan zie je het bedrag op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2021. Vanaf 2022 staat dit bedrag niet meer apart op je UPO. Het is namelijk al samengevoegd met het bedrag dat je opbouwt in onze basisregeling. 

Let op!

  • Voldeed je vóór 31 december 2020 aan alle regels en werd je 60 of 62 jaar? Dan verhoogden wij op dat moment je pensioen met het extra pensioen. Voldeed je aan alle regels en was je op 31 december 2020 nog geen 60 of 62 jaar? Dan verhoogden wij je pensioen op 31 december 2020.
  • Werk je in deeltijd? Dan krijg je minder extra pensioen.
  • Stopte je tussendoor met je deelname aan de aanvullingsregeling Bouw & Infra? Dan kreeg je minder extra pensioen. Hoe langer je stopte, hoe minder extra pensioen je kreeg.
  • Was je op 31 december 2020 werkloos, arbeidsongeschikt, eigen baas of bleef je in dienst maar kreeg je geen loon? Of bouwde je pensioen premievrij op? Je was dan geen deelnemer meer aan de aanvullingsregeling. Daardoor kreeg je geen extra pensioen. Zette je de aanvullingsregeling vrijwillig voort? En betaalde je zelf de premies? Dan had je wel recht op het extra pensioen als je aan alle regels voldeed.

  • Je moet in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de sector Bouw & Infra hebben gehad. Je werkgever moet toen vroegpensioenpremie of VUT-premie voor je hebben betaald.
  • Ben je bouwplaatswerknemer? Dan moet je tussen 1 november 1999 en 1 mei 2000 minimaal 1 dag onder de Cao Bouw & Infra hebben gewerkt.
  • UTA-werknemers moeten tussen 1 oktober 1997 en 1 april 1998 minstens 1 dag onder de UTA-cao hebben gewerkt.
  • Je moet op 31 december 2020 deelnemer aan de aanvullingsregeling zijn geweest.

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Zij kunnen ook een persoonlijk gesprek met een van onze pensioenvoorlichters voor je inplannen.