999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Vastgelegde afspraken doorgeven bij standaardverdeling

Heb je afspraken met je ex-partner vastgelegd in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst? Geef die afspraken ook aan ons door. Dan weet je zeker dat jullie pensioen goed geregeld is.

De standaardverdeling

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar ons op via het digitale contactformulier. Of per post

Bij de standaardverdeling wordt het ouderdomspensioen verdeeld, nadat jij en je ex-partner uit elkaar zijn. Om de standardverdeling aan te vragen vul je het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Stuur dit naar ons via het digitale contactformulier of per post.

Stuur het formulier bij voorkeur binnen twee jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Wacht je langer dan twee jaar, dan moet het formulier ook door je ex-partner zijn ondertekend.

Een andere verdeling

Hebben jij en je ex-partner een afwijkende verdeling afgesproken? Vul dan ook het formulier verdeling van ouderdomspensioen in en onderteken het beiden. Stuur dit naar ons via het digitale contactformulier of per post. Voeg ook een kopie toe van de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst waarin staat dat jullie samen kiezen voor een afwijkende verdeling. Doe dit bij voorkeur binnen twee jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Pensioen niet verdelen

Hebben jij en je ex-partner besloten om af te zien van de verdeling van je pensioen? Laat het ons dan weten. Gebruik hiervoor het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

Hierdoor weten wij dat je ex-partner in de toekomst geen recht heeft op een deel van jouw ouderdomspensioen. Als je met pensioen gaat, krijgt je je complete pensioen.

Eigen verklaring

Hebben jij en je ex-partner geen afspraken vastgelegd in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst? Maak dan alsnog zelf een verklaring met de afspraken over de verdeling van het pensioen. Vul ook het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Onderteken allebei zowel de verklaring als het formulier en stuur het samen met een kopie van jullie identiteitsbewijzen naar ons via het digitale contactformulier of per post.

Geen kosten voor pensioenverdeling

Voor het doorgeven van de pensioenverdeling hoef je niet te betalen.