Scheiden en afspraken maken

Tijdens het uit elkaar gaan kunnen emoties hoog oplopen. Het is begrijpelijk dat afspraken over de verdeling van het pensioen daarbij niet altijd op de eerste plek staan. Toch is het belangrijk dat je pensioenzaken met je ex-partner bespreekt en vastlegt. Dan weet je zeker dat het pensioen voor jullie beiden goed geregeld is. Kies een van onderstaande vier opties.

1. De standaardverdeling

Bij de standaardverdeling heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Om de standaardverdeling aan te vragen vul je het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Stuur dit naar ons via het digitale contactformulier of per post.

Stuur het formulier bij voorkeur binnen twee jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Wacht je langer dan twee jaar, dan moet het formulier ook door je ex-partner zijn ondertekend.

2. Een andere verdeling

Willen jij en je ex-partner een afwijkende verdeling van het pensioen? Bijvoorbeeld dat je ex-partner een hoger of lager deel krijgt? Vul dan ook het formulier verdeling van ouderdomspensioen in en onderteken het beiden. Stuur dit naar ons via het digitale contactformulier of per post. Voeg ook een kopie toe van de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst waarin staat dat jullie samen kiezen voor een afwijkende verdeling. Doe dit bij voorkeur binnen twee jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

3. Pensioen niet verdelen

Hebben jij en je ex-partner besloten om af te zien van de verdeling van je pensioen? Laat het ons dan weten. Gebruik hiervoor het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

Hierdoor weten wij dat je ex-partner in de toekomst geen recht heeft op een deel van jouw ouderdomspensioen. Als je met pensioen gaat, krijg jij je complete pensioen.

4. Eigen verklaring

Hebben jij en je ex-partner geen afspraken vastgelegd in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst? Maak dan alsnog zelf een verklaring met de afspraken over de verdeling van het pensioen. Vul ook het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Onderteken allebei zowel de verklaring als het formulier en stuur het samen met een kopie van jullie identiteitsbewijzen naar ons via het digitale contactformulier of per post.

Geen kosten voor pensioenverdeling

Voor het doorgeven van de pensioenverdeling hoef je niet te betalen.