U bent gescheiden voor 1 mei 1995

Als uw ex-partner recht heeft op een voorwaardelijke uitkering, dan kunt u hiervoor een berekening aan ons vragen. Uw ex-partner kan alleen een berekening vragen als hij of zij een machtiging van u of een convenant met een specifieke afspraak meestuurt. Daarin moet staan dat u ons toestemming geeft een 'contante waarde'-berekening aan uw ex-partner te geven.

In de 'contante waarde'-berekening staat de hoogte van de bruto voorwaardelijke uitkering op ouderdomspensioen (dit is de uitkering waar uw ex-partner aanspraak op kan maken). U en uw ex-partner regelen de bruto betaling van deze uitkering onderling als u met pensioen gaat. BpfBOUW speelt daarin geen rol.

Was u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan vindt er volgens het arrest geen verdeling van het ouderdomspensioen plaats. Volgens Boon/Van Loon valt het ouderdomspensioen namelijk in de gemeenschap van goederen. Deze gemeenschap van goederen is bij huwelijkse voorwaarden niet aanwezig. 

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.

 

Vraag een berekening aan

De aanvraag van een 'contante waarde'-berekening doet u door het digitale contactformulier in te vullen. Of door ons een brief te sturen.

Dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van het ouderdomspensioen

Uw ex-partner kan niet meer voldoen aan de voorwaarden om een kwart van uw ouderdomspensioen te krijgen. Zo was verdeling alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden. En een van de voorwaarden was dat de scheiding voor 1 mei 1997 bij de pensioenuitvoerder was gemeld.

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.