Het jaarverslag en de kerncijfers van bpfBOUW over 2023

Een solide financiële positie

We behaalden in 2023 een goed beleggingsrendement. De financiële positie van bpfBOUW is solide. In ons Jaarverslag 2023 vertellen we meer over ons strategisch beleggingsbeleid, net als over ons beleid Verantwoord Beleggen dat we in 2023 hebben vernieuwd.

De belangrijkste cijfers over 2023 zie je hier in één oogopslag.

bpfBOUW - jaar in beeld 2023

Download de grote versie van 'bpfBOUW: 2023 in beeld'. 

Wil je meer weten of heb je interesse in een bepaald onderwerp? Lees dan de volledige versie van ons Jaarverslag 2023.

Goed beleggingsjaar

2023 was een goed beleggingsjaar voor bpfBOUW. Het rendement over het afgelopen jaar kwam uit op 7,7%. BpfBOUW staat er goed voor: de financiële positie van het fonds is solide. Toch konden we de pensioenen op 1 januari 2024 niet verhogen. Dat was een jaar eerder wel het geval.

Eline Lundgren, bestuursvoorzitter van bpfBOUW: “Op 1 januari 2023 verhoogden we de pensioenen met 14,52%. Dat was een erg grote verhoging, en deelnemers waren daar blij mee. Ik begrijp heel goed dat deelnemers teleurgesteld zijn dat bpfBOUW de pensioenen niet ook op 1 januari 2024 verhoogde, ondanks onze goede financiële situatie.” BpfBOUW kan de pensioenen verhogen als er een prijsstijging is. Maar volgens de graadmeter van het Centraal Bureau voor de Statistiek (de afgeleide consumentenprijsindex) die het fonds gebruikt, was er een prijsdaling. 

Verslag Verantwoord Beleggen 2023

Een goed pensioen bieden en duurzaam wonen, werken en leven: dat is waar wij als pensioenfonds voor de Nederlandse bouwsector voor staan. BpfBOUW is ervan overtuigd dat verantwoord beleggen meehelpt aan een goed pensioen. Omdat het helpt een goed rendement te krijgen en omdat het de financiële risico’s op de lange duur kleiner maakt.

Elk jaar stelt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een ranglijst op van duurzame Nederlandse pensioenfondsen. In 2023 behaalde bpfBOUW de eerste plaats in die ranglijst, iets waar we trots op zijn. Alle keuzes voor onze beleggingen staan in het verslag 2023. 

Nieuwe regels voor pensioen

De beleidsdekkingsgraad was 124,7% op 31 december 2023. De beleidsdekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds voldoende geld in kas heeft voor het nu en straks betalen van pensioenen aan de deelnemers. BpfBOUW is – zoals het er nu voorstaat – goed voorbereid op de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen.

Het fonds wil op 1 januari 2026 de overstap maken naar de nieuwe regels voor pensioen. BpfBOUW wil deelnemers die er bij de overstap mogelijk op achteruitgaan proberen te compenseren. Eline Lundgren: “Of dat het geval zal zijn en om hoeveel compensatie het gaat, zal later blijken. We staan er in ieder geval goed voor.” 

Lees meer over de nieuwe regels voor pensioen.