Signaal 342 - Product niet geleverd

Dit signaal ontstaat wanneer een product niet is geleverd, maar wij deze op basis van onder andere leeftijd en cao indeling wel verwachten. Bekijk in dit overzicht u welke producten en varianten per CAO geldig zijn voor het jaar 2021

Weet u om welke deelnemer en periode het gaat?[cms: qa-q1]
[cms: qa-q1a1]
[par. deelnemer onbekend]

Zoek het signaal op

 1. Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal. 
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen'. 
 3. Filter op signaalcode 342 en als u deze weet de periode. 
 4. Kies bij de status ‘Gesignaleerd’. Klik nu op 'zoek'. 

U ziet nu alle openstaande 342-signalen voor de gekozen periode. Klik nu op het signaal en kies voor de button 'details'. U ziet nu de details van het signaal, zoals welk product ontbreekt.

Ga nu verder met het stappenplan om het signaal op te lossen.

Heeft het signaal betrekking op de BeterExcedent regeling? (BEXC)[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q1a1]
[par. bexc]

Als u als werkgever deelneemt aan de BeterExcedent regeling, levert u altijd aan voor dit product.

Ook voor werknemers die een productloon hebben ónder de BeterExcedent grondslag. Via onderstaande stappen kunt u in het Selfservice Werkgevers Portaal zien of uw organisatie vrijwillig deelneemt aan deze regeling.

 • Ga naar het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) 
 • Selecteer rechtsboven het betreffende aansluitnummer van de werkgever 
 • Ga naar het tabblad klantbeeld 
 • Klik op afspraken 
 • Hier kunt u zien of er sprake is van een vrijwillige deelname aan BeterExcedent.
Het product alsnog aanleveren? Klik hier voor het stappenplan. U levert voor werknemers met een productloon ónder de BeterExcedent grondslag het ‘reguliere’ productloon, met een premiegrondslag en premie van € 0,00 aan. 
[cms: qa-q1q1a2]
[par. product ontbreekt]

Lever het ontbrekende product aan

Correctie via het salarispakket 

Zorg ervoor dat alle benodigde producten meegeleverd worden vanuit het salarispakket. U kunt hier zien welke producten per CAO verwacht worden in 2021.
Soms is het nodig om contact op te nemen met uw softwareleverancier. Zij kunnen u dan helpen om de instellingen aan te passen zodat u de juiste producten aan kunt leveren.

Lever na het wijzigen de inkomstenperiode opnieuw aan vanuit uw salarispakket.

Correctie via het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) 

Log in op het Selfservice Werkgevers Portaal. In dit document ziet u welke producten in 2021 per CAO verwacht worden. Volg nu de onderstaande stappen:

 1. Selecteer rechtsboven het aansluitnummer waarvoor het signaal 342 is ontstaan. 
 2. Ga naar het tabblad 'Signalen' en zoek op de signaalcode 342. Kies bij de status ‘Gesignaleerd’ en klik op ‘zoek’. 
 3. Selecteer het signaal. Bekijk hier om welke werknemer en periode het gaat en welk product er verwacht wordt. Klik vervolgens op 'Raadplegen stand'. 
 4. Selecteer de periode waarvoor het product nog wordt verwacht. 
 5. Klik op de button ‘Corrigeer’. 
 6. Geef bij periode 'correctie aanvang en einde' de maand(en) aan waarvoor het product niet goed is aangeleverd. 
 7. Klik nu op 'Volgende' → gegevens aan levering toevoegen: Ja.
 8. Klik vervolgens op de button bewerk. 
 9. Vul hier de datum vanaf en tot wanneer u het dienstverband wilt aanpassen. Dit is dezelfde periode als bij stap 4. Klik op volgende.
 10. Doorloop in dit scherm de gevraagde gegeven en controleer of deze correct zijn. Klik op volgende.
 11. Klik vervolgens op de rekenmachine achter productloon, klik op de button bereken en vervolgens op de button overnemen. Klik hierna op de calculators achter premiegrondslag en premie. Klik vervolgens op volgende. 
 12. Herhaal stap 11 bij de volgende producten. Het ontbrekende product wordt hierop ook automatisch uitgevraagd. Vervolgens komt u in een eindscherm en klikt u op opslaan. 
 13. Vergeet niet om de levering in te zenden, ga naar het tabblad Leveringen. 
 14. Selecteer de levering met de juiste aanmaak datum en met de status 'door u te bewerken'. 
 15. Klik op de button 'zend in', en bevestig nogmaals met 'zend in'.