Betalen

Lees meer over hoe en wanneer u uw facturen betaalt.

U kiest zelf hoe u uw facturen betaalt

Dit kan via:

 • Automatische incasso (meest gekozen)
 • iDEAL
 • Overschrijving

Betalen via automatische incasso

 • U betaalt altijd op tijd.
 • U betaalt 3 dagen na factuurdatum.
 • U betaalt alleen premiefacturen via automatische incasso. Alle andere facturen moet u zelf overboeken. 

Bij automatische incasso vermelden wij altijd een machtigingskenmerk en incassant ID. Zo kunt u onze betaling controleren. Bent u niet akkoord met de afschrijving? Neem dan contact op met uw bank en vermeldt het machtigingskenmerk en incassant ID.

Automatische incasso instellen

Betalen via iDEAL

 • U betaalt simpel en snel.
 • U hoeft geen betaalkenmerk over te nemen in de betaling.
 • U kunt facturen betalen tot een maximum van € 50.000.

In de factuur die u per post of e-mail ontvangt, ziet u een QR-code. Hiermee betaalt u direct via uw eigen bank.

Betalen via overschrijving

Gebruik als betaalomschrijving uw debiteurnummer en het factuurnummer. Zorg ervoor dat u deze gegevens precies overneemt zoals deze op uw factuur staan. Anders kunnen wij uw betaling niet verwerken. 

Gebruik voor uw betalingen het rekeningnummer: NL12 ABNA 0481 7003 07 t.n.v. Stichting Derdengelden APG inz. Bouw

De betaaltermijn hangt af van uw betaalmethode:

BetaalmethodeBetaaltermijn
Via overschrijving of iDEALBinnen 14 dagen na ontvangst factuur
Via automatische incasso3 dagen na factuurdatum

Als u een factuur ontvangt, heeft u 14 dagen om uw factuur te betalen. We leggen u uit wat het voor u betekent als u niet op tijd betaalt:

 • Stap 1. U ontvangt een betaalherinnering
  U ontvangt een betaalherinnering omdat uw factuur niet voor de vervaldatum betaald is. U heeft 7 dagen om alsnog te betalen. Nadat u heeft betaald, ontvangt u nog een aparte factuur voor de betaalrente.
 • Stap 2. U ontvangt een tweede betaalherinnering
  U ontvangt een tweede betaalherinnering omdat uw factuur nog steeds niet is betaald. U heeft 7 dagen om alsnog te betalen. Nadat u betaald heeft, ontvangt u nog een aparte factuur voor de betaalrente.
 • Stap 3. Overdracht aan incassobureau
  Heeft u ook na het ontvangen van twee betaalherinneringen nog niet betaald? Dan neemt het incassobureau de openstaande facturen van bpfBOUW over. Hier zijn kosten aan verbonden. Die kosten komen volledig voor uw rekening.

Bekijk het overzicht van de incassokosten

HoofdsomPercentage incassokosten
Over de eerste € 2.50015% met een minimum van € 40
Over de volgende € 2.500
10%
Over de volgende € 5.000
5%
Over de volgende € 190.000
1%
Boven € 200.000
0,5% met een maximum van € 6.775

De incassokosten hieronder gelden tot 31 december 2021:

HoofdsomIncassokosten (exclusief btw)
tot € 250 
€ 37
€ 250 tot € 500
€ 75
€ 500 tot € 1.250
€ 150
€ 1.250 tot € 2.500
€ 300
€ 2.500 tot € 3.750
€ 450
€ 3.750 tot € 5.000
€ 600
meer dan € 5.000
15% van de hoofdsom

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen?

Dan kan een betalingsregeling helpen. Dit zijn de voorwaarden:

 • U kunt 1x per 12 maanden een betalingsregeling aanvragen.
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau.
 • U komt uw verplichtingen niet na? Dan vervalt de regeling per direct en betaalt u de gangbare incassokosten.

U vraagt de betalingsregeling aan via premies@bpfbouw.nl

Kunt u de pensioenpremies helemaal niet meer betalen?

Dan is er misschien sprake van blijvende betalingsonmacht. Voorkom dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld en meld dit bij ons.

Formulier betalingsonmacht