Uw factuur betalen

U ontvangt iedere periode een factuur voor de premie van uw werknemers. Hoe regelt u de betaling?

Onze betaalgegevens

Maakt u geen gebruik van automatische incasso? U heeft dan 14 dagen om het factuurbedrag over te maken naar:
 
Rekeningnummer:   NL12 ABNA 0481 7003 07
Ten name van:        Stichting Derdengelden APG inz. Bouw

Vermeld hierbij het betaalkenmerk dat u op de factuur ziet.

U betaalt de factuur het makkelijkst via automatische incasso. Wij schrijven het bedrag binnen 3 werkdagen na de factuurdatum af. U betaalt dan altijd op tijd en voorkomt extra werk en kosten. 

Wij vermelden bij het afschrijven een mandaat ID in de betaalomschrijving. Zo zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Bent u het niet eens met een afschrijving? Neem dan contact op met uw bank en vermeld dit ID.

De automatische incasso geldt alleen voor reguliere facturen. Ontvangt u een een factuur op basis van onze inschatting (opgelegde factuur) of een rentefactuur? Dan maakt u het bedrag zelf naar ons over. Vergeet niet het betaalkenmerk te vermelden bij uw betaling.

Zo vraagt u automatische incasso aan:
 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl met eHerkenning, met de dienst 'Werkgever - Selfservice Werkgevers Portaal APG'.
 • Ga naar 'Uw organisatiegegevens wijzigen'.
 • Kies bij 'Rekeningen' voor automatische incasso.
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'.
 • De wijziging is niet direct zichtbaar. Controleer de status via 'overzicht wijzigingsverzoeken'. Staat het hier op 'verwerkt'? Dan ziet u uw wijziging binnen 10 werkdagen terug.

Uw contactpersoon voor uw financiële administratie:

 • ontvangt de facturen en betalingsherinneringen;
 • heeft altijd toegang tot de facturen in het Selfservice Wergevers Portaal (SWP).

U geeft deze contactpersoon door via het Selfservice Werkgevers Portaal. Het kan handig zijn om een algemene e-mailbox op te geven. Zo zorgt u dat u de facturen per mail blijft ontvangen wanneer iemand uw organisatie verlaat. 
Wilt u de contactpersoon en/of het e-mailadres wijzigen? Volg dan deze instructies:

 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl met eHerkenning, met de dienst 'Werkgever - Selfservice Werkgevers Portaal APG'.
 • Klik op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'.
 • Kik op 'Dienstverleners'. 
 • Klik op 'Financiële administratie'. 
 • Vul de gegevens van de nieuwe contactpersoon in.
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'.
 • De wijziging is niet direct zichtbaar. Controleer de status via 'overzicht wijzigingsverzoeken'. Staat het hier op 'verwerkt'? Dan ziet u uw wijziging binnen 10 werkdagen terug.

Wilt u uw factuur digitaal ontvangen? Geef uw e-mailadres dan door in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP): 

 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl met eHerkenning, met de dienst 'Werkgever - Selfservice Werkgevers Portaal APG'.
 • Klik op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'.
 • Kik op 'Dienstverleners'. 
 • Klik op 'Financiële administratie'. 
 • Vul uw e-mailadres in.  
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'.
 • De wijziging is niet direct zichtbaar. Controleer de status via 'overzicht wijzigingsverzoeken'. Staat het hier op 'verwerkt'? Dan ziet u uw wijziging binnen 10 werkdagen terug.

De betaaltermijn voor uw facturen is 14 dagen. Ontvangen wij binnen 14 dagen geen betaling? Dan sturen wij u een betalingsherinnering. Als 7 dagen na deze eerste herinnering uw betaling niet is ontvangen, sturen wij u een laatste herinnering. Zorg dat wij uw betaling dan binnen 7 dagen ontvangen. Zo voorkomt u dat wij een incassobureau inschakelen dat incassokosten bij u in rekening brengt.

Bekijk het overzicht van de incassokosten:

Hoofdsom Incassokosten (exclusief btw)
tot 250 euro
37 euro
250 tot 500 euro
75 euro
500 tot 1.250 euro
150 euro
1.250 tot 2.500 euro
300 euro
2.500 tot 3.750 euro
450 euro
3.750 tot 5.000 euro
600 euro
meer dan 5.000 euro
15 procent

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dat kan onder deze voorwaarden:

 • U heeft een keer per 12 maanden recht op een regeling tegen een gereduceerd tarief.
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau.
 • Wij besteden de regeling uit aan ons incassobureau. Dat rekent hiervoor een gereduceerd tarief van 100 euro exclusief btw.
 • Over het openstaande bedrag berekenen wij rente.
 • Komt u uw verplichtingen niet na? Dan komt de regeling per direct te vervallen en moet u de reguliere incassokosten betalen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur een e-mail naar premies@bpfbouw.nl

Heeft u een creditfactuur ontvangen? Dan verwerken wij die in een vaste volgorde:

 1. Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Heeft u nog een of meerdere facturen bij ons openstaan? Dan verrekenen wij het creditbedrag met deze facturen. Dit geldt alleen als de betaaltermijn is verstreken en de factuur niet is overgedragen aan een incassobureau. Tip: gaat u premie betalen, zorg dan dat u eerst de oudste openstaande facturen betaalt.
 2. Heeft u geen openstaande facturen? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag op het rekeningnummer dat u heeft ingevuld in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). 
Bekijk regelmatig uw financieel overzicht via SWP. Dan ziet u welke facturen nog openstaan. Zorg dat u de openstaande facturen binnen de gestelde betalingstermijn betaalt. Zo voorkomt u eventuele rente en incassokosten.

Wat is een opgelegde factuur?

Levert u na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. U ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. U ontvangt ook een rentefactuur. Let op: de opgelegde factuur en rentefactuur worden niet automatisch geïncasseerd. U blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog zo snel mogelijk aan.

Berekening rente

Levert u geen loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf de uiterste aanleverdatum van de loonperiode. Wij berekenen rente tot het moment waarop u de juiste gegevens aanlevert. De rente is 2%. Bekijk de aanleverdata voor dit jaar. 

Een voorbeeld: de uiterste aanleverdatum is 1 december. U levert op 8 januari loon- en premiegegevens aan. Dan berekenen wij rente vanaf 1 december tot 8 januari.

Dit doet u via SWP. Bekijk in de handleiding gegevens controleren en wijzigingen SWP hoe u uw rekeningnummer wijzigt.