Uw factuur betalen

U ontvangt iedere periode een factuur voor de premie van uw werknemers. Hoe regelt u de betaling?

Onze betaalgegevens

Maakt u geen gebruik van automatische incasso? U heeft dan 14 dagen om het factuurbedrag over te maken naar:
 
Rekeningnummer:   NL12 ABNA 0481 7003 07
Ten name van:        Stichting Derdengelden APG inz. Bouw

Vermeld hierbij het betaalkenmerk dat u op de factuur ziet.

U betaalt de factuur het makkelijkst via automatische incasso. Wij schrijven het bedrag binnen 3 werkdagen na de factuurdatum af. U betaalt dan altijd op tijd en voorkomt extra werk en kosten. 

Wij vermelden bij het afschrijven een mandaat ID in de betaalomschrijving. Zo zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Bent u het niet eens met een afschrijving? Neem dan contact op met uw bank en vermeld dit ID.

De automatische incasso geldt alleen voor premiefacturen. Ontvangt u een rentefactuur? Dan maakt u het bedrag zelf naar ons over. Vergeet niet het betaalkenmerk te vermelden bij uw betaling.

Zo vraagt u automatische incasso aan

 1. Download het formulier Aanvraag automatische incasso. Vul het formulier in en onderteken het. U vult per aansluitnummer een formulier voor automatische incasso in.
 2. Geef in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP) door dat u kiest voor automatische incasso. Dat doet u zo:
  1. U logt in met eHerkenning EH3.
  2. Daarna klikt u op het tabblad SWP.
  3. Vervolgens vult u rechtsboven uw aansluitnummer in en kiest voor de rol 'werkgever’. 
  4. Klik op het tabblad 'Klantbeeld' en op de link 'Uw organisatiegegevens wijzigen'. 
  5. Ga naar het kopje 'Rekeningen'.
  6. Kies onder 'Rekeningnummer toevoegen' 'Algemeen' bij het Type rekening en vul het rekeningnummer voor de automatische incasso in.
  7. Wijzig de 'Nee' in 'Ja' bij de vraag of u per automatische incasso wilt betalen.
 3. Upload het ingevulde formulier van stap 1 via de knop 'Upload bijlagen' en klik daarna op de knop 'Sla op en verstuur'. 
 4. Zodra u een bevestiging krijgt per e-mail of brief, start uw automatische incasso. Wij schrijven dan alle nog openstaande premiefacturen af van uw rekening. 

Uw contactpersoon voor uw financiële administratie:

 • ontvangt de facturen en betalingsherinneringen;
 • heeft altijd toegang tot de facturen in het Selfservice Wergevers Portaal (SWP).

U geeft deze contactpersoon door via het Selfservice Werkgevers Portaal. Het kan handig zijn om een algemene e-mailbox op te geven. Zo zorgt u dat u de facturen per mail blijft ontvangen wanneer iemand uw organisatie verlaat. 
Wilt u de contactpersoon en/of het e-mailadres wijzigen? Volg dan deze instructies:

 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl met eHerkenning, met de dienst 'Werkgever - Selfservice Werkgevers Portaal APG'.
 • Klik op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'.
 • Kik op 'Dienstverleners'. 
 • Klik op 'Financiële administratie'. 
 • Vul de gegevens van de nieuwe contactpersoon in.
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'.
 • De wijziging is niet direct zichtbaar. Controleer de status via 'overzicht wijzigingsverzoeken'. Staat het hier op 'verwerkt'? Dan ziet u uw wijziging binnen 10 werkdagen terug.

Wilt u uw factuur digitaal ontvangen? Geef uw e-mailadres dan door in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP): 

 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl met eHerkenning, met de dienst 'Werkgever - Selfservice Werkgevers Portaal APG'.
 • Klik op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'.
 • Kik op 'Dienstverleners'. 
 • Klik op 'Financiële administratie'. 
 • Vul uw e-mailadres in.  
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'.
 • De wijziging is niet direct zichtbaar. Controleer de status via 'overzicht wijzigingsverzoeken'. Staat het hier op 'verwerkt'? Dan ziet u uw wijziging binnen 10 werkdagen terug.

De betaaltermijn voor uw facturen is 14 dagen. Ontvangen wij binnen 14 dagen geen betaling? Dan sturen wij u een betalingsherinnering. Als 7 dagen na deze eerste herinnering uw betaling niet is ontvangen, sturen wij u een laatste herinnering. Zorg dat wij uw betaling dan binnen 7 dagen ontvangen. Zo voorkomt u dat wij een incassobureau inschakelen dat incassokosten bij u in rekening brengt.

Voor incasso’s van op of na 1 januari 2022 gelden de incassokosten in onderstaande tabel:

Hoofdsom Percentage incassokosten
tot en met 2.500 euro
15% met een minimum van 40 euro
2.501 tot en met 5.000 euro
10%
5.001 tot en met 10.000 euro
5%
10.001 tot en met 200.000 euro
1%
meer dan 200.000 euro
0,5% met een maximum van 6.775 euro
3.750 tot 5.000 euro
600 euro
meer dan 5.000 euro
15 procent


De incassokosten hieronder gelden tot 31 december 2021:

Hoofdsom Incassokosten (exclusief btw)
tot 250 euro
37 euro
250 tot 500 euro
75 euro
500 tot 1.250 euro
150 euro
1.250 tot 2.500 euro
300 euro
2.500 tot 3.750 euro
450 euro

Kunt u een keer niet of niet op tijd betalen? Dan kan een betalingsregeling helpen. Dit zijn de voorwaarden:

 • U kunt 1x per 12 maanden een betalingsregeling aanvragen.
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau.
 • U komt uw verplichtingen niet na? Dan vervalt de regeling per direct en betaalt u de gangbare incassokosten.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur een e-mail naar premies@bpfbouw.nl.

Bent u bestuurder en verwacht u dat u door financiële problemen de pensioenpremies voor uw werknemers niet meer kunt betalen? Dan is er misschien sprake van blijvende betalingsonmacht. U moet betalingsonmacht bij ons melden. Daarvoor gebruikt u dit formulier. Meldt u de betalingsonmacht niet? Dan kunnen wij u persoonlijk aansprakelijk stellen.

Heeft u een creditfactuur ontvangen? Dan verwerken wij die in een vaste volgorde:

 1. Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Heeft u nog een of meerdere facturen bij ons openstaan? Dan verrekenen wij het creditbedrag met deze facturen. Dit geldt alleen als de betaaltermijn is verstreken en de factuur niet is overgedragen aan een incassobureau. Tip: gaat u premie betalen, zorg dan dat u eerst de oudste openstaande facturen betaalt.
 2. Heeft u geen openstaande facturen? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag op het rekeningnummer dat u heeft ingevuld in het Selfservice Werkgevers Portaal (SWP). 
Bekijk regelmatig uw financieel overzicht via SWP. Dan ziet u welke facturen nog openstaan. Zorg dat u de openstaande facturen binnen de gestelde betalingstermijn betaalt. Zo voorkomt u eventuele rente en incassokosten.

Wat is een opgelegde factuur?

Levert u na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. U ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. U ontvangt ook een rentefactuur. Let op: de opgelegde factuur en rentefactuur worden niet automatisch geïncasseerd. U blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog zo snel mogelijk aan.

Berekening rente

Levert u geen loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf de uiterste aanleverdatum van de loonperiode. Wij berekenen rente tot het moment waarop u de juiste gegevens aanlevert. De rente is 2%. Bekijk de aanleverdata voor dit jaar. 

Een voorbeeld: de uiterste aanleverdatum is 1 december. U levert op 8 januari loon- en premiegegevens aan. Dan berekenen wij rente vanaf 1 december tot 8 januari.

Dit doet u via SWP. Bekijk in de handleiding gegevens controleren en wijzigingen SWP hoe u uw rekeningnummer wijzigt.