Toelichting op uw pensioenoverzicht

 Twee oudere bouwvakkers meten een balk

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons ontving.

Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave van ons. Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in het jaarlijkse pensioenbedrag dat u van ons krijgt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

Uw persoonlijke gegevens
Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partnergegevens
Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op uw pensioenoverzicht. Als er op dit moment geen huidige partner bij ons bekend is, staat 'Geen (huidige) partner bekend' op uw overzicht.

Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw overzicht? Meld uw partner dan bij ons aan. Dit kan via Mijn Bouwpensioen.

Uw pensioengegevens
Hier ziet u de gegevens staan, zoals informatie over uw pensioenregeling en uw pensioenovereenkomst. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering staan wat u van ons krijgt. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u van ons krijgt. Dit is het bruto bedrag dat u van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat nog belasting vanaf. Hoeveel belasting er af gaat kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of op uw jaaropgave.

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt bpfBOUW of uw pensioen wordt verhoogd. 

Lees meer over indexatie

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen.