Toelichting op je pensioenoverzicht

In deze toelichting vind je meer informatie over het pensioenoverzicht dat je van ons ontving.

Dit pensioenoverzicht ontvang je naast de betaalspecificatie en de jaaropgave van ons. Het jaarlijkse pensioenoverzicht geef je inzicht in het jaarlijkse pensioenbedrag dat je van ons krijgt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houd je een helder overzicht van je pensioen.

keuze persoonlijke gegevens icoon

Je persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van je hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op. 

Je partnergegevens

Als je partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op je pensioenoverzicht. Als er op dit moment geen huidige partner bij ons bekend is, staat 'Geen (huidige) partner bekend' op je overzicht.

De gegevens van de partner krijgen wij door via de gemeente. Heb je een samenlevingsconract met je partner? Meld je partner dan bij ons aan. Dit kan via Mijn Bouwpensioen.

Je pensioengegevens

Hier zie je de gegevens staan die bij bpfBOUW bekend zijn.

keuze ouderdomspensioen icoon

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag staan dat je van ons krijgt. Dit bedrag ontvang je vanaf de pensioendatum van je ex-partner. Dit is het brutobedrag dat je van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat nog belasting vanaf. Hoeveel belasting er af gaat kun je terugzien op je betaalspecificatie of op je jaaropgave. Als je ex-partner overlijdt wordt je ouderdomspensioen omgezet in een nabestaandenpensioen.

De bedragen die je ziet staan op je pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

risico icoon

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker je pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op je pensioen.

Indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt bpfBOUW of uw pensioen wordt verhoogd. 

Lees meer over indexatie.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor jou?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!