U ontvangt wezenpensioen

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in het pensioen dat u jaarlijks van bpfBOUW krijgt. Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.


Uw gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Kloppen uw gegevens niet? Neem dan contact met ons op.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij bpfBOUW bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering dat u van ons krijgt. Lees meer over wezenpensioen.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u van ons krijgt. U ontvangt uw uitkering iedere maand. De genoemde bedragen zijn bruto en berekend over twaalf maanden. Dit betekent dat er nog belasting af gaat. Hoeveel belasting er af gaat kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of uw jaaropgave.

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen

Indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt bpfBOUW of uw pensioen wordt verhoogd. 

Lees meer over indexatie.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen.

  • U studeert niet en wordt 18 jaar;
  • U studeert en wordt 27 jaar;
  • U stopt met studeren.

Lees meer over wezenpensioen.