Verschillende bedragen voor uw pensioen

Kijkt u wel eens op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van bpfBOUW, of op de website mijnpensioenoverzicht.nl? U ziet daar naast het bedrag dat u tot nu toe heeft op opgebouwd ook 3 pijlen staan met elk een bedrag. U leest op deze pagina:

- waar deze bedragen voor staan;
- wat de verschillen zijn tussen de bedragen bij de pijlen op uw pensioenoverzicht en onder ‘Vooruitblik’ op mijnpensioenoverzicht.nl.

De economie heeft invloed op uw pensioen

Daarom tonen de pijlen per economische situatie een schatting van wat u maandelijks aan pensioen kunt krijgen. Uitgangspunt is hierbij dat u blijft werken tot uw 67ste. En dat u op dezelfde manier pensioen blijft opbouwen. Het gaat om deze 3 situaties:

 

 • De verwachte situatie (pijl omhoog). Het gaat dan zoals verwacht met de economie;
 • Als het meezit (pijl naar rechts). Het gaat dan lang beter met de economie dan verwacht;
 • Als het tegenzit (pijl naar links). Het gaat dan lang minder met de economie dan verwacht.

Bij het berekenen van uw toekomstige pensioen wordt rekening gehouden met mogelijke verhogingen van uw pensioen. En met een mogelijke stijging van de prijzen (inflatie). U ziet in de verwachte situatie dus wat uw pensioen later waard is.

Hoe zijn de bedragen berekend?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een uniforme rekenmethodiek (URM) laten ontwikkelen waarbij het bereikbare pensioen in scenario’s en in euro’s van nu wordt berekend. Er wordt dus rekening gehouden met indexatie en inflatie. De URM moet door alle pensioenfondsen worden gebruikt om de scenario’s van het pensioen uit te rekenen.

Wanneer u met pensioen gaat, weet u welk bedrag u krijgt

Kort voor uw pensioen zijn de verschillen tussen de 3 bedragen klein. Duurt het nog lang voordat u met pensioen gaat? Dan kunnen deze verschillen groter zijn. Er kan dan meer gebeuren waardoor de bedragen veranderen. Bekijk daarom elk jaar uw pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl. U weet dan in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt. 

Belangrijke verschillen tussen de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl en op uw pensioenoverzicht

De 3 bedragen bij de pijlen op het pensioenoverzicht van bpfBOUW zijn: 

 • alleen uw pensioen bij bpfBOUW; 
 • vanaf uw 67ste;
 • bruto en per jaar; 
 • berekend tot 1 januari van dat jaar. 

 

De bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl zijn: 

 • uw totale pensioen bij alle pensioenfondsen waar u pensioen heeft opgebouwd; 
 • inclusief AOW;
 • vanaf uw 67ste; 
 • netto en per maand; 
 • minimaal 3x per jaar geactualiseerd. Per pensioenuitvoerder staat aangegeven tot wanneer de gegevens zijn bijgewerkt.  

 

Log direct in op mijnpensioenoverzicht.nl en bekijk wat uw mogelijk krijgt in verschillende economische situaties.

Let op! Om de bedragen te berekenen, moeten alle fondsen waar u pensioen opbouwt uw gegevens doorgeven. Als u ook bij een ander fonds opbouwt, is het mogelijk dat dit nog niet is gebeurd. U kunt dan de pensioenbedragen nu nog niet zien.  

Lees voor meer informatie ons artikel op Bouwpensioen