Verschillende bedragen voor je pensioen

Kijk je wel eens op je jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van bpfBOUW, of op de website mijnpensioenoverzicht.nl? Je ziet daar naast het bedrag dat je tot nu toe hebt op opgebouwd ook 3 pijlen staan met elk een bedrag. Je leest op deze pagina:

- waar deze bedragen voor staan;
- wat de verschillen zijn tussen de bedragen bij de pijlen op je pensioenoverzicht en onder ‘Vooruitblik’ op mijnpensioenoverzicht.nl.

De economie heeft invloed op je pensioen

Daarom tonen de pijlen per economische situatie een schatting van wat je maandelijks aan pensioen kunt krijgen. Uitgangspunt is hierbij dat je blijft werken tot je 67ste. En dat je op dezelfde manier pensioen blijft opbouwen. Het gaat om deze 3 situaties:

 

 • De verwachte situatie (pijl omhoog). Het gaat dan zoals verwacht met de economie;
 • Als het meezit (pijl naar rechts). Het gaat dan lang beter met de economie dan verwacht;
 • Als het tegenzit (pijl naar links). Het gaat dan lang minder met de economie dan verwacht.

Bij het berekenen van je toekomstige pensioen wordt rekening gehouden met mogelijke verhogingen van je pensioen. En met een mogelijke stijging van de prijzen (inflatie). Je ziet in de verwachte situatie dus wat je pensioen later waard is.

Hoe zijn de bedragen berekend?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een uniforme rekenmethodiek (URM) laten ontwikkelen waarbij het bereikbare pensioen in scenario’s en in euro’s van nu wordt berekend. Er wordt dus rekening gehouden met indexatie en inflatie. De URM moet door alle pensioenfondsen worden gebruikt om de scenario’s van het pensioen uit te rekenen.

Wanneer je met pensioen gaat, weet je welk bedrag je krijgt

Kort voor je pensioen zijn de verschillen tussen de 3 bedragen klein. Duurt het nog lang voordat je met pensioen gaat? Dan kunnen deze verschillen groter zijn. Er kan dan meer gebeuren waardoor de bedragen veranderen. Bekijk daarom elk jaar je pensioen op mijnpensioenoverzicht.nl. Je weet dan in welke richting je pensioen zich ontwikkelt. 

Belangrijke verschillen tussen de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl en op je pensioenoverzicht

De 3 bedragen bij de pijlen op het pensioenoverzicht van bpfBOUW zijn: 

 • alleen je pensioen bij bpfBOUW; 
 • vanaf je 67ste;
 • bruto en per jaar; 
 • berekend tot 1 januari van dat jaar. 

 

De bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl zijn: 

 • je totale pensioen bij alle pensioenfondsen waar jepensioen heeft opgebouwd; 
 • inclusief AOW;
 • vanaf je 67ste; 
 • netto en per maand; 
 • minimaal 3x per jaar geactualiseerd. Per pensioenuitvoerder staat aangegeven tot wanneer de gegevens zijn bijgewerkt.  

 

Log direct in op mijnpensioenoverzicht.nl en bekijk wat je mogelijk krijgt in verschillende economische situaties.

Let op! Om de bedragen te berekenen, moeten alle fondsen waar je pensioen opbouwt je gegevens doorgeven. Als je ook bij een ander fonds opbouwt, is het mogelijk dat dit nog niet is gebeurd. Je kunt dan de pensioenbedragen nu nog niet zien.  

Lees voor meer informatie ons artikel op Bouwpensioen