Wat houdt het overzicht van opbouwperioden in?

In het overzicht op Mijn Bouwpensioen vindt u een weergave van uw opbouwperioden per jaar vanaf 2006. Dit betreffen de opbouwperioden bij de werkgevers waar u pensioen heeft opgebouwd bij bpfBOUW. Bent u arbeidsongeschikt? Dan vindt u hier de gegevens die wij van het UWV krijgen.

Op deze pagina vindt u meer uitleg over de opbouwperioden en de gegevens die u hier ziet staan.

Misschien staan in het overzicht niet al uw werkgevers genoemd. Werkte u in de bouw en bent u voor 2006 uit dienst gegaan? Dan staan deze werkgevers niet in dit overzicht. In de berekening van uw pensioen zijn de jaren bij deze werkgever(s) wel meegenomen.

Hier staa(t)(n) de werkgever(s) waar u werkte tijdens de pensioenopbouw. Bent u arbeidsongeschikt? Dan staat hier de afkorting UWV_AO.

De periode waarin u pensioen geeft opgebouwd die hoort bij die werkgever(s).

Het bruto salaris per jaar waarover u pensioen bij die werkgever(s) heeft opgebouwd.
Bent u 100% arbeidsongeschikt? Dan staat hier € 0,00. bpfBOUW bepaalt in dit geval een gemiddeld salaris waarover wij de premievrije pensioenopbouw berekenen.

Dit percentage geeft aan hoeveel uren u werkt vergeleken met een volledig dienstverband.

De arts en arbeidsdeskundige van UWV kijken wat u nog kunt verdienen met uw ziekte of handicap. En wat u had kunnen verdienen als u niet (voor een deel) arbeidsongeschikt was geworden.

UWV rekent het verschil om naar een percentage: het arbeidsongeschiktheidspercentage. Met dit percentage valt u in een arbeidsongeschiktheidsklasse.

Uw arbeidsongeschiktheidsklasse bepaalt hoeveel procent van uw dagloon u krijgt. Kijk voor meer informatie ook op de website van UWV.

De meetelwaarde geeft het percentage premievrije pensioenopbouw aan. Dit berekent bpfBOUW aan de hand van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. De meetelwaarde bedraagt maximaal 69%, dit betekent dat u niet meer 100% pensioen opbouwt en hierdoor het te bereiken ouderdomspensioen lager wordt. U kunt uw pensioenopbouw aanvullen tot 100% door te kiezen voor vrijwillige voortzetting.