Formulieren

Als u en uw partner gaan scheiden, is het verstandig dat u samen afspraken maakt over hoe u uw pensioen verdeeld.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Geef dan de gemaakte afspraken over de verdeling van uw ouderdomspensioen aan ons door. Wilt uw ex-partner afzien van het bijzonder partnerpensioen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Uw ex-partner kan dit ook zelf aan ons doorgeven. Hieronder vindt u de formulieren die u nodig heeft.

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in bij voorkeur binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.

Wij hebben het formulier verdeling van ouderdomspensioen nodig om een rechtstreekse betaling van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner te kunnen doen.

Hebben u en uw ex-partner voor de standaardverdeling van het ouderdomspensioen gekozen?

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in bij voorkeur binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. We hebben dan wel de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Krijgen wij het formulier na 2 jaar? Dan registreren wij de verdeling alleen als het formulier door u en uw ex-partner is ondertekend.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar ons op via het digitale contactformulier. Of per post

Hebben u en uw ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen afgesproken?

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in bij voorkeur binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur ook een kopie van de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor een andere verdeling. Zonder deze gegevens registreren wij geen andere verdeling. 

Stuur bovenstaande gegevens naar ons op via het digitale contactformulier. Of per post

Hebben u en uw ex-partner besloten om af te zien van de verdeling van het ouderdomspensioen?

Dan hoeft u ons dat niet te laten weten. Ook hebben we dan geen formulier verdeling ouderdomspensioen nodig.

Uw ex-partner komt meestal in aanmerking voor bijzonder partnerpensioen, maar kan hier ook van afzien. Of uw ex-partner wel of niet afziet van bijzonder partnerpensioen kan belangrijk zijn als u later een andere partner krijgt.

 

Het formulier afzien bijzonder partnerpensioen accepteren wij alleen:

• als het volledig is ingevuld

• als het door u en uw ex-partner is ondertekend en van beiden een kopie van het identiteitsbewijs is toegevoegd.

 

U stuurt deze documenten naar ons via het digitale contactformulier. Of per post.