Geschilleninstantie Pensioenfondsen voor je werknemers van start

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) gestart. Je werknemers kunnen bij GIP terecht als zij er samen met bpfBOUW niet uitkomen. Wij doen ons best om klachten op een goede manier op te lossen. Maar het kan zijn dat onze reactie op een klacht niet tot tevredenheid stemt. Dan is het mogelijk een geschil bij GIP in te dienen. 

Geschil indienen bij GIP

GIP is een onafhankelijke organisatie die bemiddelt en oordeelt bij geschillen tussen pensioenfondsen en hun deelnemers. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De Ombudsman Pensioenen is sinds 1 januari onderdeel van GIP. Je werknemer kan bij GIP terecht nadat eerst de volledige interne klachtenprocedure van bpfBOUW is doorlopen. Verder moet het geschil gaan over de toepassing of uitvoering van het pensioenreglement. En het geschil moet na 1 juli 2023 zijn ingediend bij ons. Als je werknemer een geschil bij GIP neerlegt, kijkt GIP of zij het geschil in behandeling kan nemen. Je vindt meer informatie op de website van Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). GIP is er alleen voor je werknemers.

Je werknemer vindt hier de klachtenregeling van bpfBOUW.

Klacht als werkgever

Ook jij kunt niet tevreden zijn over ons. Dat voorkomen we liever en lossen we natuurlijk graag op. Wat de reden ook is, zeg het ons vooral als je vindt dat iets niet goed gaat. Elke uiting van ongenoegen, die we ontvangen noteren we als klacht. En daar gaan we mee aan de slag. Misschien kunnen we je klacht direct oplossen. Soms lukt dat niet. Dan vragen we je om meer tijd. Ook dat geven we je duidelijk aan. Zo weet je precies wat je wanneer van ons mag verwachten.

Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht of komen we er samen echt niet meer uit? Dan ontstaat er een geschil. Geschillen kun je voorleggen aan de rechter. De Geschilleninstantie Pensioenfondsen behandelt alleen geschillen van deelnemers of je werknemers.