Premie betalen

U levert iedere maand de loon- en premiegegevens aan van uw werknemers. Op basis van deze gegevens bepalen wij hoeveel pensioenpremie u betaalt. Hiervoor ontvangt u iedere maand een factuur.

Onze betaalgegevens

Maakt u geen gebruik van automatische incasso? U heeft dan 14 dagen om het factuurbedrag over te maken naar:
 
Rekeningnummer:   NL12 ABNA 0481 7003 07
Ten name van:        Stichting Derdengelden APG inz. Bouw

Vermeld hierbij het betaalkenmerk dat u op de factuur ziet.

Wilt u uw factuur digitaal ontvangen? Geef uw e-mailadres dan door in de Selfservice Werkgevers Portal (SWP): 

 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl
 • Klik op de menu-optie 'SWP'.
 • Klik op het tabblad 'Klantbeeld'.
 • Klik op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'.
 • Kik op 'Dienstverleners'. 
 • Klik op 'Financiële administratie'. 
 • Vul uw e-mailadres in.  
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'.
Als u op uw aanmeldformulier een e-mailadres heeft ingevuld, hoeft u dit niet meer in SWP te doen.  
 
Wilt u uw keuze wijzigen en uw facturen per post krijgen? Dan volgt u dezelfde stappen als hierboven, maar verwijdert u uw e-mailadres bij 'Financiële administratie'. 
 
Let op! Uw wijziging is niet direct zichtbaar. Staat de status in ‘Overzicht wijzigingsverzoeken’ op 'verwerkt'? Dan is uw wijziging binnen 10 werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP.

Uw contactpersoon voor uw financiële administratie:

 • ontvangt de facturen en betalingsherinneringen;
 • heeft altijd toegang tot de facturen in de Selfservice Wergevers Portal (SWP).

Zorg dat in SWP een juist e-mailadres staat bij de rol van financiële administratie. Geeft u een e-mailadres op waar meerdere personen in uw organisatie bij kunnen? U zorgt zo dat u de facturen per mail blijft ontvangen wanneer iemand uw organisatie verlaat. 

In SWP ziet u wie de contactpersoon voor uw organisatie is en naar welk e-mailadres wij de facturen sturen. Wilt u de contactpersoon en/of het e-mailadres wijzigen? Volg dan deze instructies:

 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl.
 • Klik op de menu-optie 'SWP'.
 • Klik op het tabblad 'Klantbeeld'.
 • Klik op 'Uw organisatiegegevens wijzigen'.
 • Kik op 'Dienstverleners'. 
 • Klik op 'Financiële administratie'. 
 • Vul de gegevens van de nieuwe contactpersoon in.
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'.

Let op! Uw wijziging is niet direct zichtbaar. Staat de status in ‘Overzicht wijzigingsverzoeken’ op 'verwerkt'? Dan is uw wijziging binnen 10 werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP.

U betaalt de factuur het makkelijkst via automatische incasso. Wij schrijven het bedrag binnen 3 werkdagen na de factuurdatum af. U betaalt dan altijd op tijd en voorkomt extra werk en kosten. 

Tip: bij automatische incasso vermelden wij een mandaat ID in de betaalomschrijving. Zo zorgen we voor een veilige verwerking van uw betaling. Bent u het niet eens met een afschrijving? Neem dan contact op met uw bank en vermeld dit ID.

Let op! Heeft u een factuur volgens onze inschatting (opgelegde factuur) of rentefactuur ontvangen? Deze facturen woren niet automatisch geïncasseerd. Ook niet als u gebruik maakt van automatische incasso. Maak dit bedrag daarom zelf naar ons over. Vergeet niet het betaalkenmerk te vermelden bij uw betaling.
 
Zo vraagt u automatische incasso aan:
 • Log in op pensioenaangifte.apg.nl
 • Klik op de menu-optie 'SWP'.
 • Klik op het tabblad 'Klantbeeld'.
 • Ga naar 'Uw organisatiegegevens wijzigen'.
 • Kies bij 'Rekeningen' voor automatische incasso.
 • Klik op 'Controleer' en daarna op 'Zend in'.
Let op! Uw wijziging is niet direct zichtbaar. Staat de status in ‘Overzicht wijzigingsverzoeken’ op 'verwerkt'? Dan is uw wijziging binnen 10 werkdagen zichtbaar via ‘Uw organisatiegegevens wijzigen’ in SWP.

De betaaltermijn voor uw facturen is 14 dagen. Ontvangen wij binnen 14 dagen geen betaling? Dan sturen wij u een betalingsherinnering. Als 7 dagen na deze eerste herinnering uw betaling niet is ontvangen, sturen wij u een laatste herinnering. Zorg dat wij uw betaling dan binnen 7 dagen ontvangen. Zo voorkomt u dat wij een incassobureau inschakelen dat incassokosten bij u in rekening brengt.

Bekijk het overzicht van de incassokosten:

Hoofdsom Incassokosten (exclusief btw)
tot 250 euro
37 euro
250 tot 500 euro
75 euro
500 tot 1.250 euro
150 euro
1.250 tot 2.500 euro
300 euro
2.500 tot 3.750 euro
450 euro
3.750 tot 5.000 euro
600 euro
meer dan 5.000 euro
15 procent

Wilt u een betalingsregeling aanvragen? Dat kan onder deze voorwaarden:

 • U heeft een keer per 12 maanden recht op een regeling tegen een gereduceerd tarief.
 • U heeft geen openstaande vorderingen bij ons incassobureau.
 • Wij besteden de regeling uit aan ons incassobureau. Dat rekent hiervoor een gereduceerd tarief van 100 euro exclusief btw.
 • Over het openstaande bedrag berekenen wij rente.
 • Komt u uw verplichtingen niet na? Dan komt de regeling per direct te vervallen en moet u de reguliere incassokosten betalen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur een e-mail naar premies@bpfbouw.nl

Heeft u een creditfactuur ontvangen? Dan verwerken wij die in een vaste volgorde:

 1. Alle creditbedragen verrekenen we met de oudste factuur. Heeft u nog een of meerdere facturen bij ons openstaan? Dan verrekenen wij het creditbedrag met deze facturen. Dit geldt alleen als de betaaltermijn is verstreken en de factuur niet is overgedragen aan een incassobureau. Tip: gaat u premie betalen, zorg dan dat u eerst de oudste openstaande facturen betaalt.
 2. Heeft u geen openstaande facturen? Dan betalen we het creditbedrag aan u uit. Wij storten dit bedrag op het rekeningnummer dat u heeft ingevuld in het Selfservice Werkgevers Portal (SWP). 
Bekijk regelmatig uw financieel overzicht via SWP. Dan ziet u welke facturen nog openstaan. Zorg dat u de openstaande facturen binnen de gestelde betalingstermijn betaalt. Zo voorkomt u eventuele rente en incassokosten.

Wat is een opgelegde factuur?

Levert u na ontvangst van de herinnering geen nieuwe loon- en premiegegevens aan? Dan stellen wij deze vast. Daarvoor gebruiken wij de laatste gegevens die u bij ons aanleverde. U ontvangt daarna een factuur op basis van deze gegevens. Dit noemen wij een opgelegde factuur. U ontvangt ook een rentefactuur. Let op: de opgelegde factuur en rentefactuur worden niet automatisch geïncasseerd. U blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Lever de gegevens daarom alsnog zo snel mogelijk aan.

Berekening rente

Levert u geen loon- en premiegegevens aan? Dan berekenen wij rente vanaf de uiterste aanleverdatum van de loonperiode. Wij berekenen rente tot het moment waarop u de juiste gegevens aanlevert. De rente is 2%. Bekijk de aanleverdata voor dit jaar. 

Een voorbeeld: de uiterste aanleverdatum is 1 december. U levert op 8 januari loon- en premiegegevens aan. Dan berekenen wij rente vanaf 1 december tot 8 januari.

Dit doet u via SWP. Bekijk in de handleiding gegevens controleren en wijzigingen SWP hoe u uw rekeningnummer wijzigt.