Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons ontving.

Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave van ons. Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in het jaarlijkse pensioenbedrag dat u van ons krijgt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens in uw pensioenoverzicht. Als er op dit moment geen huidige partner bij ons bekend is, staat 'Partner onbekend' op uw pensioenoverzicht.

Uw pensioengegevens

Hier ziet u de gegevens staan die bij bpfBOUW bekend zijn. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering staan wat u van ons krijgt. Lees meer over partnerpensioen.

ouderdomspensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u van ons krijgt. Dit is het brutobedrag dat u levenslang van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat nog belasting vanaf. Hoeveel belasting er af gaat kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of op uw jaaropgave.

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen

Indexatie

Waardevast pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt bpfBOUW of uw pensioen wordt verhoogd.

Lees hier meer over indexatie