999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Betaalspecificatie en jaaropgave

Eigenaar staat trots in de werkplaats

Uiterlijk eind januari ontvang je een betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen je per maand van ons krijgt in 2024. Kreeg je vorig jaar pensioen van ons? Dan ontvang je uiterlijk eind januari ook je jaaropgave.

Je nettopensioen verandert in 2024 in vergelijking met 2023. 

De volgende factoren hebben ook invloed op je nettopensioen: 

 • De Belastingdienst heeft de belastingtabellen voor 2024 veranderd. Daardoor is de loonheffing in 2024 anders dan in 2023.
 • In 2024 is de premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw-premie) 5,32% van je bruto jaarinkomen. In 2023 was dat 5,43%. Je betaalt deze premie over een maximum jaarinkomen van € 69.442. In 2023 was dit € 66.956.

Je ziet op je betaalspecificatie hoeveel pensioen je in 2024 krijgt. Je ziet ook hoeveel er wordt ingehouden aan belastingen en premie voor de Zorgverzekeringswet. 

In de betaalspecificatie staat niet wat je partner aan partnerpensioen krijgt als je komt te overlijden. Later dit jaar sturen wij je een pensioenoverzicht voor gepensioneerden waarop je onder meer het partnerpensioen voor jouw partner terugziet. Dit pensioenoverzicht krijg je ieder jaar.

Op je jaaropgave zie je:

 • Hoeveel pensioen je vorig jaar ontvangen hebt;
 • Wat je aan belasting en premies (loonheffing) hebt betaald;
 • Je bijdrage aan de Zorgverzekeringswet.

Deze gegevens heb je nodig voor je belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave dus goed.

Op je brutopensioen wordt een aantal bedragen ingehouden:

 • Loonheffing
  Loonheffing is de belasting die je betaalt over je inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaal je loonheffing.
 • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
  Naast de premie die je zelf betaalt voor je zorgverzekering, betaal je in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor je zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. In 2024 is de Zvw 5,32% van je brutojaarinkomen. Het maximumbedrag waarover je Zvw betaalt is € 69.442. Als je in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK .

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de korting die je ontvangt op de loonheffing. Hierdoor hou je dus meer pensioen of salaris over. Je mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als je loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet je mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.

Woon of werk je in het buitenland? Dan gelden er andere regels voor de inhoudingen op je pensioen.

 • Heb je vragen over de loonheffing of belastingschijven, dan kun je contact opnemen met de Belastingdienst (afdeling buitenland in Heerlen of via de Belastingtelefoon: 0800 0543; vanuit het buitenland: +31 555 385 385).
 • Heb je vragen over je bijdrage Zvw, dan vind je meer informatie op hetcak.nl/regelingen.

BpfBOUW wil dat je op een correcte pensioenadministratie kunt vertrouwen. Daarom doen wij er alles aan om je pensioen zo goed en actueel mogelijk vast te stellen. Toch kan het voorkomen dat we pensioenen moeten aanpassen. Bijvoorbeeld omdat wij nieuwe gegevens of informatie hebben gekregen. Of omdat er iets in je persoonlijke situatie verandert. Heb je vragen over het pensioenbedrag dat je hebt ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met het aanpassen van pensioenen om te gaan. Daarom heeft het bestuur hier beleid voor vastgesteld.
Bekijk het Correctie- en herzieningenbeleid

Sommige gemeenten vragen om een betaalspecificatie van maximaal 1 maand oud. Vanuit juridisch oogpunt kan een gemeente je niet verplichten deze termijn aan te houden. De gemeente moet je betaalspecificatie accepteren wanneer deze wordt begeleid met een actueel bankafschrift.