Eigenaar staat trots in de werkplaats

Uiterlijk eind januari ontvang je een betaalspecificatie. Hierop staat hoeveel pensioen je per maand van ons krijgt in 2023. Kreeg je vorig jaar pensioen van ons? Dan ontvang je uiterlijk eind januari ook je jaaropgave.

Je nettopensioen verandert in 2023 in vergelijking met 2022. Dat komt onder andere doordat wij je pensioen vanaf 1 januari 2023 met 14,52% hebben verhoogd.

 

De volgende factoren hebben ook invloed op je nettopensioen: 

 • De Belastingdienst heeft de belastingtabellen voor 2023 veranderd. Daardoor is de loonheffing in 2023 anders dan in 2022.
 • In 2023 is de premie voor de Zorgverzekeringswet (Zvw-premie) 5,43% van je bruto jaarinkomen. In 2022 was dat 5,5%. Je betaalt deze premie over een maximum jaarinkomen van € 66.956. In 2022 was dit € 59.706. 

Je ziet op je betaalspecificatie hoeveel pensioen je in 2023 krijgt. Je ziet ook hoeveel er wordt ingehouden aan belastingen en premie voor de Zorgverzekeringswet. 

Op je jaaropgave zie je:

 • Hoeveel pensioen je vorig jaar ontvangen hebt;
 • Wat je aan belasting en premies (loonheffing) hebt betaald;
 • Je bijdrage aan de Zorgverzekeringswet.

Deze gegevens heb je nodig voor je belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave dus goed.

Op je brutopensioen wordt een aantal bedragen ingehouden:

 • Loonheffing
  Loonheffing is de belasting die je betaalt over je inkomen. Over inkomen zoals salaris en pensioen betaal je loonheffing.
 • Bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet)
  Naast de premie die je zelf betaalt voor je zorgverzekering, betaal je in Nederland ook een inkomensafhankelijke bijdrage voor je zorgverzekering. Dit is de bijdrage Zvw. In 2023 is de Zvw 5,43% van je brutojaarinkomen. Het maximumbedrag waarover je Zvw betaalt is € 66.956. Als je in het buitenland woont, gelden er andere regels. Kijk dan voor meer informatie op de site van CAK .

Loonheffingskorting

Loonheffingskorting is de korting die je ontvangt op de loonheffing. Hierdoor hou je dus meer pensioen of salaris over. Je mag loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toepassen. Als je loonheffingskorting op meerdere inkomens laat toepassen, moet je mogelijk aan het einde van het jaar belasting terugbetalen.