Wijzigingen belastingen en premies in 2024

Jouw opgebouwde pensioen is een brutobedrag. Als je straks met pensioen bent, houden we premies en belastingen in. Daarna maken wij het bedrag dat overblijft over op je bankrekening. Dat is jouw nettopensioen.

De overheid verandert (bijna) elk jaar op 1 januari de tarieven. In 2024 zijn deze tarieven ook gewijzigd. Ook kan het pensioenreglement wijzigen. Daardoor zie je in het nieuwe jaar andere bedragen als je inlogt op Mijn Bouwpensioen.

Wat heeft invloed op jouw pensioenbedrag?

Nieuwe (belasting-)tarieven

Voor het berekenen van de nettobedragen in Mijn Bouwpensioen gaan we uit van de (belasting-) tarieven die nu gelden. Deze nieuwe tarieven gelden ook voor de pensioenen die nog niet zijn ingegaan.

AOW-leeftijd

Wanneer je AOW gaat krijgen van de overheid, hangt af van je leeftijd. Elk jaar kijkt de overheid of mensen in Nederland langer blijven leven. Als dat zo is, kan de AOW-leeftijd stijgen. Dat is 5 jaar van tevoren bekend. Op de website van de SVB kun je zien wanneer voor jou de AOW ingaat.

Bouw je nog pensioen op bij bpfBOUW?

Bouw je nog pensioen op bij bpfBOUW? Dan zijn ook de volgende zaken van belang.

Het AOW-bedrag

De Sociale Verzekeringsbank past in januari en juli de AOW-bedragen aan. Je krijgt nog geen pensioen. Maar een hoger AOW-bedrag heeft toch invloed op je pensioenopbouw bij bpfBOUW. Bij het berekenen van je pensioen houden we er al rekening mee dat je straks AOW krijgt, naast het pensioen dat je van ons krijgt. Over dat deel bouw je daarom geen pensioen op. Dat is de franchise.

Als de AOW omhoog gaat, gaat de franchise vaak ook omhoog. Dan bouw je minder pensioen op over hetzelfde salaris. Het pensioen dat je straks kunt bereiken gaat daardoor omlaag. In Mijn Bouwpensioen zie je dit bedrag onder ‘te bereiken pensioen’. De actuele franchise vind je in ons pensioenreglement.

Andere factoren

Hoeveel pensioen je jaarlijks opbouwt, hangt af van een aantal zaken:

  • jouw (pensioengevend) salaris,
  • het opbouwpercentage,
  • de franchise,
  • of je deeltijd of fulltime werkt.

In Pensioen1-2-3 zie je met welke factoren we rekening houden bij de berekening van je pensioen. Kijk daarvoor bij: ‘Hoe bouw je pensioen op?’.

Het resultaat per jaar zie je terug in de zogenoemde Factor A. De ‘A’ staat voor Aangroei. Factor A laat zien hoeveel euro jouw pensioen in het afgelopen jaar is gegroeid. Je vindt jouw factor A in Mijn Bouwpensioen en op je Uniform Pensioenoverzicht.

Krijg je pensioen van ons?

Als je pensioen van ons krijgt, ontvang je elk jaar een betaalspecificatie. Op de betaalspecificatie zie je hoeveel pensioen je iedere maand krijgt. Bekijk welke wijzigingen er gelden als je pensioen krijgt.

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.