Dienstverband zonder loon

Vrolijke man met een zonnebril

Het kan zijn dat je wel een contract bij je werkgever hebt, maar geen salaris krijgt. Die situatie heeft invloed op je pensioenopbouw. Lees wat dat voor jou betekent.

 

Er zijn een paar scenario’s waarin je wel in dienst bent, maar geen loon ontvangt.

Onbetaald verlof

Je kunt met je werkgever overeenkomen dat je een periode niet werkt. Bijvoorbeeld voor extra ouderschapsverlof of omdat je een lange reis gaat maken. Je krijgt dan niet doorbetaald, maar blijft wel in dienst. 

Oproepkracht

Als oproepkracht heb je een contract zonder vaste uren. Je wordt alleen ingehuurd als je werkgever je oproept. Wanneer je niet wordt opgeroepen, krijg je dus ook geen loon. 

Als je geen loon ontvangt, bouw je geen pensioen op. Dan ben je ook geen deelnemer meer aan de pensioenregeling van bpfBOUW.  Uiteraard blijft alles wat je al had opgebouwd wel van jou.

Ook wanneer je geen loon ontvangt, blijft het belangrijk om pensioen op te bouwen. Zo weet je zeker dat je er ook na je pensioen financieel goed bijzit. Ook zonder loon is het onder voorwaarden mogelijk om je pensioen bij bpfBOUW te blijven opbouwen. Dat heet vrijwillige voortzetting, waarbij je zelf pensioenpremie gaat betalen. Let op, die regeling kan alleen worden aangevraagd tot uiterlijk negen maanden nadat je loon is gestopt.