999d65c1725871920f67df04cbfdc960

Dienstverband zonder loon

Vrolijke man met een zonnebril

Het kan zijn dat je wel een contract bij je werkgever hebt, maar geen salaris krijgt. Die situatie heeft invloed op je pensioenopbouw. Lees wat dat voor jou betekent.

Wanneer ben je in dienst zonder loon?

Onbetaald verlof

Je kunt met je werkgever afspreken dat je een periode niet werkt. Bijvoorbeeld voor extra ouderschapsverlof of omdat je een lange reis gaat maken. Je krijgt dan niet doorbetaald, maar je blijft wel in dienst. Het kan ook dat je gedeeltelijk onbetaald verlof opneemt. Je gaat dan tijdelijk minder werken.

Oproepkracht

Als oproepkracht heb je een contract zonder vaste uren. Je werkt alleen als je werkgever je oproept. Wanneer je niet wordt opgeroepen, krijg je dus ook geen loon. 

Als je geen loon ontvangt, bouw je geen pensioen op. Je bent dan geen deelnemer meer aan de pensioenregeling bij bpfBOUW. Ook de hoogte van het partnerpensioen wordt minder. Je bent niet verzekerd voor premievrije bijboekingals je ziek wordt of als je arbeidsongeschikt wordt en uiteindelijk een WIA-uitkering ontvangt.

Ook heb je dan geen recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat betekent dat je geen uitkering van bpfBOUW krijgt in de periode dat je arbeidsongeschikt bent.

Gedeeltelijk met verlof

Als je gedeeltelijk met onbetaald verlof gaat, werk je bijvoorbeeld 1 dag minder in de week. Je bent dan nog wel deelnemer aan de pensioenregeling. Maar je bouwt alleen over de dagen dat je werkt pensioen op. Je bouwt dus minder pensioen op dan voordat je met onbetaald verlof ging. Je bent dan wél verzekerd voor premievrije pensioenopbouw over het gedeelte dat je nog werkt. En je bent volledig verzekerd voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Let op: voor mensen die in de sector Afbouw of Bikudak werken is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen.

Ook wanneer je geen loon ontvangt, is het belangrijk om pensioen op te blijven bouwen. Zo weet je zeker dat je ook voldoende geld hebt voor als je met pensioen bent. Ook zonder loon is het onder voorwaarden mogelijk om pensioen bij bpfBOUW te blijven opbouwen. Dat heet vrijwillige voortzetting. Je gaat dan zelf je pensioenpremie betalen. Je kunt ook afspreken dat je werkgever je pensioenpremie gaat betalen.

Let op: vraag vrijwillige voortzetting aan binnen 9 maanden nadat je loon is gestopt.