Dienstverband zonder loon

Vrolijke man op de bank in de woonkamer

U bent nog in dienst maar uw werkgever hoeft uw loon niet door te betalen. Dit heeft invloed op uw pensioenopbouw.

U kunt in dienst zijn zonder loon bij:

  • onbetaald verlof;
  • arbeidsongeschiktheid, of
  • wanneer u wordt ingehuurd als oproepkracht.

Als u geen loon ontvangt bouwt u ook geen pensioen op. Daarom bent u ook geen deelnemer meer aan de pensioenregeling van bpfBOUW.

U kunt onder voorwaarden pensioen blijven opbouwen bij bpfBOUW. Zo voorkomt u dat u straks minder pensioen krijgt. U moet vrijwillige voortzetting zelf aanvragen. Het liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 9 maanden na het einde van uw deelname.