Pensioen regelen als je gaat scheiden

Sta je op het punt om te gaan scheiden? Of ben je in de afgelopen 2 jaar gescheiden? Dat is een emotioneel zware periode. Wij wensen je alle sterkte toe. Een scheiding heeft uiteraard ook financiële gevolgen, bijvoorbeeld voor het ouderdomspensioen.

Voorlopige verdeling opvragen

Het is belangrijk om goed inzicht te hebben in de pensioensituatie op het moment van scheiden. Daarvoor kunnen zowel jij als je ex-partner een voorlopige berekening bij ons opvragen. Dat kan met het contactformulier, door ons een brief te sturen of door te bellen met de klantenservice.

Scheiden in het buitenland

Woon je in het buitenland? En ga je scheiden of ben je al gescheiden? Dan moet je dat zelf aan ons doorgeven. Dat kan met het contactformulier. of door ons een brief te sturen.

Verdeling ouderdomspensioen

Als gevolg van een scheiding zal je met je ex-partner afspraken moeten maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Bouwden jullie allebei pensioen op? Dan maken jullie apart voor beide pensioenen afspraken over de verdeling. Voor de verdeling zijn vier mogelijkheden.

Bij de standaardverdeling heeft je ex-partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als het totale uit te keren bedrag hoger is dan € 592,51 bruto per jaar (2024), krijgen jij en je ex-partner allebei de helft. Als het totale bedrag lager is dan € 592,51 bruto per jaar (2024), dan betalen we het geheel aan jou uit. Je ex-partner heeft mogelijk wel nog recht op bijzonder partnerpensioen.
 

Standaardverdeling pensioen aanvragen

Om de standaardverdeling aan te vragen vul je het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Stuur dit naar ons via het digitale contactformulier of per post.

Stuur het formulier bij voorkeur binnen twee jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Wacht je langer dan twee jaar, dan moet het formulier ook door je ex-partner zijn ondertekend.
 

Geen kosten voor pensioenverdeling

Voor het doorgeven van de pensioenverdeling hoef je niet te betalen
 

Wanneer krijgt je ex-partner zijn of haar deel?

Jij en je ex-partner krijgen het ouderdomspensioen tegelijk uitbetaald. De eerste keer is in de maand dat je met pensioen gaat. Ben je tijdens de scheiding al met pensioen? Dan krijgt je ex-partner het ouderdomspensioen vanaf de eerste maand nadat wij het formulier hebben ontvangen. Je ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht over voorbije maanden uitbetaald.
 

Wat als je ex-partner overlijdt?

Op het moment dat je ex-partner overlijdt, stopt de verdeling van het ouderdomspensioen. Het bedrag voegen wij weer toe aan jouw pensioen.
 

Bijzonder partnerpensioen

Naast het ouderdomspensioen, heeft je ex-partner mogelijk ook recht op bijzonder partnerpensioen wanneer je overlijdt. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

Willen jij en je ex-partner een afwijkende verdeling van het pensioen? Bijvoorbeeld dat je ex-partner een hoger of lager deel krijgt? Of dat de pensioenopbouw over een langere of kortere periode berekend wordt? Een afwijkende pensioenverdeling is alleen mogelijk als het totale uit te keren bedrag hoger is dan € 594,89 bruto per jaar (2023).
 

Welke afwijkende verdelingen zijn mogelijk?

  • Ander percentage
    Standaard wordt het ouderdomspensioen gelijk verdeeld. Jij en je ex-partner krijgen dan allebei 50%. Je kan met je ex-partner een andere verdeelsleutel afspreken. Bijvoorbeeld 30% voor je ex-partner en 70% voor jezelf.
  • Andere periode
    De hoogte van het totale ouderdomspensioen dat verdeeld wordt, berekenen we op de periode dat jij en je ex-partner samen waren. Standaard wordt daarvoor de periode van het huwelijk of geregistreerd partnerschap gebruikt. Je kan met je ex-partner een andere periode kiezen. Bijvoorbeeld omdat jullie al een relatie hadden voordat jullie gingen trouwen. De periode mag niet overlappen met een ander huwelijk en eindigt uiterlijk op jullie scheidingsdatum.
     

Afwijkende pensioenverdeling aanvragen

Om een afwijkende verdeling aan te vragen, vul je het formulier verdeling van ouderdomspensioen in en ondertekenen jullie het beiden. Stuur dit naar ons via het digitale contactformulier of per post. Voeg ook een kopie toe van de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst waarin staat dat jullie samen kiezen voor een afwijkende verdeling. Doe dit bij voorkeur binnen twee jaar na de scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.
 

Geen kosten voor pensioenverdeling

Voor het doorgeven van de pensioenverdeling hoef je niet te betalen. 

Wanneer krijgt je ex-partner zijn of haar deel?

Jij en je ex-partner krijgen het ouderdomspensioen tegelijk uitbetaald. De eerste keer is dus in de maand dat je met pensioen gaat. Ben je tijdens de scheiding al met pensioen? Dan krijgt je ex-partner het ouderdomspensioen vanaf de eerste maand nadat wij het formulier hebben ontvangen. Je ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht over voorbije maanden uitbetaald.
 

Wat als je ex-partner overlijdt?

Op het moment dat je ex-partner overlijdt, stopt de verdeling van het ouderdomspensioen. Het bedrag voegen wij weer toe aan jouw pensioen.
 

Bijzonder partnerpensioen

Naast het ouderdomspensioen, heeft je ex-partner mogelijk ook recht op bijzonder partnerpensioen wanneer je overlijdt. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

Bij conversie kies je samen met je ex-partner om je pensioen te splitsen in 2 aparte pensioenen: je eigen pensioen en een eigen pensioen voor je ex-partner. Je kan daarbij kiezen voor een andere verdeelperiode dan de huwelijksperiode of voor een ander verdelingspercentage. Leg je keuzes altijd vast in je scheidingsconvenant.

Let op: Je kunt jouw pensioen alleen splitsen als het deel van het pensioen voor je ex-partner hoger is dan de wettelijke afkoopgrens. Voor 2024 is de afkoopgrens € € 592,51 bruto per jaar.
 

Na conversie krijgt je ex-partner een eigen pensioen

Dit bestaat uit een deel van jouw ouderdomspensioen plus het bijzonder partnerpensioen. Kies je voor conversie? Dan is deze keuze definitief. Je kunt dit dan niet meer terugdraaien.
 

Geen kosten voor pensioenverdeling

Voor het doorgeven van de pensioenverdeling hoef je niet te betalen. 

Je ex-partner heeft géén recht meer op bijzonder partnerpensioen als je overlijdt

Want na conversie is het bijzonder partnerpensioen omgezet in ouderdomspensioen voor je ex-partner.
 

Als je ex-partner overlijdt, verandert je pensioen niet

Het pensioen van je ex-partner wordt dan niet toegevoegd aan jouw eigen pensioen.

Hebben jij en je ex-partner besloten om af te zien van de verdeling van je ouderdomspensioen? Dan heeft je ex-partner geen recht op een deel en krijg jij het volledige bedrag.
 

Afspraken vastleggen

Het is verstandig om de beslissing om het pensioen niet te verdelen schriftelijk vast te leggen. Dat kan in een echtscheidingsconvenant of een beëindigingsovereenkomst. Neem dit punt op als een apart artikel. Benoem dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten en dat je het ouderdomspensioen niet verdeelt.
 

Aanvragen pensioen niet verdelen

Hebben jij en je ex-partner besloten om af te zien van de verdeling van je pensioen? Laat het ons dan weten. Gebruik hiervoor het formulier verdeling van ouderdomspensioen.

Hierdoor weten wij dat je ex-partner in de toekomst geen recht heeft op een deel van jouw ouderdomspensioen. Als je met pensioen gaat, krijgt je je complete pensioen.
 

Bijzonder partnerpensioen

Naast het ouderdomspensioen, heeft je ex-partner mogelijk ook recht op bijzonder partnerpensioen wanneer je overlijdt. Als je ex-partner ook hier afstand van wilt doen, kan je dit aan ons doorgeven met de afstandsverklaring. Het is ook mogelijk om het als apart artikel op te nemen in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.