U bent korter dan 2 jaar geleden gescheiden of u gaat scheiden

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden om uw pensioen te verdelen. De afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen gaan over uw ouderdomspensioen. Over het partnerpensioen maakt u aparte afspraken met uw partner.

Voorlopige verdeling opvragen

U kunt een voorlopige berekening over de verdeling van uw pensioen opvragen. Dit doet u via het digitale contactformulier of u belt naar onze klantenservice. Of stuur een brief

Uw ex-partner heeft het recht om na de scheiding ook een voorlopige berekening aan te vragen. 

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.

Woont u in het buitenland?

Woont u in het buitenland en gaat u scheiden? Dan moet u dit zelf aan ons doorgeven. U doet dit door het echtscheidingsconvenant naar ons op te sturen via het digitale contactformulier. Of per post.

Mogelijkheden om uw pensioen te verdelen

Ieder krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Behalve als het deel voor uw ex-partner minder is dan € 594,89 bruto per jaar (dit bedrag verandert elk jaar). Dit is wettelijk geregeld. Uw ex-partner heeft dan mogelijk wel nog recht op bijzonder partnerpensioen.

Verdeling aanvragen

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in bij voorkeur binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In uw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, uw echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst staan de afspraken die u met uw ex-partner heeft gemaakt over de verdeling van uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner kan deze verdeling ook binnen 2 jaar aanvragen. Krijgen wij het formulier na 2 jaar? Dan registreren wij de verdeling alleen als het formulier door u en uw ex-partner is ondertekend.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar ons op via het digitale contactformulier. Of per post.

Zijn er kosten verbonden aan het doorgeven van de verdeling van pensioen?

Als u de verdeling van pensioen aan ons doorgeeft, dan brengen wij hier administratiekosten voor in rekening. De administratiekosten zijn in totaal 135 Euro. De totale kosten worden door 2 gedeeld en per persoon betaald. Als u nog niet met pensioen bent, dan ontvangt u van ons een verzoek tot betaling. Bent u wel al met pensioen? Dan worden de administratiekosten op uw pensioen ingehouden.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Bent u al met pensioen? Dan krijgt uw ex-partner het deel van uw pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier ontvangen hebben. Uw ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht tot de scheiding.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan stopt de verdeling van uw pensioen. Het bedrag voor uw ex-partner voegen wij toe aan uw pensioen.

Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt mogelijk bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.

U kiest samen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%. Of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Als u en uw ex-partner voor een andere periode kiezen, dan mag die periode geen eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap overlappen. Ook mag de periode niet na de echtscheidingsdatum liggen. Uw pensioen kan alleen verdeeld worden als het deel voor uw ex-partner hoger is dan € 594,89 bruto per jaar (dit bedrag verandert elk jaar). Dit is wettelijk geregeld.

Welke afwijkende verdelingen zijn er mogelijk?

  • Ander percentage dan 50%-50%
    Voor het ouderdomspensioen kunnen u en uw ex-partner verschillende percentages kiezen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat uw ex-partner 30% van het ouderdomspensioen krijgt en u dus 70% behoudt.
  • Verdeling over een kortere of langere periode dan het huwelijk of geregistreerd partnerschap
    U kunt ook een afwijkende periode kiezen om uw ouderdomspensioen te verdelen . Zo kan het ouderdomspensioen over een langere of kortere periode verdeeld worden dan het huwelijk. De periode mag beginnen op het moment dat u pensioen ging opbouwen. Bent u eerder gescheiden? Dan mag de periode beginnen op die scheidingsdatum. De periode duurt tot maximaal de scheidingsdatum.

Wanneer krijgt uw ex-partner zijn of haar deel?

Vanaf de maand dat u voor het eerst ouderdomspensioen krijgt. Bent u al met pensioen? Dan krijgt uw ex-partner het deel van uw pensioen uitbetaald in de eerste maand nadat wij het formulier ontvangen hebben. Uw ex-partner krijgt het bedrag niet met terugwerkende kracht.

Wat als uw ex-partner overlijdt?

Dan stoppen wij de verdeling van uw pensioen. Het bedrag voor uw ex-partner voegen wij toe aan uw pensioen.

Wilt u dat wij rekening houden met uw verdeling?

Vul het formulier verdeling van ouderdomspensioen in. Stuur het formulier bij voorkeur binnen 2 jaar na uw scheiding of beëindiging van uw geregistreerd partnerschap naar ons toe. We hebben de handtekening van u en uw ex-partner nodig. Stuur een kopie van de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst mee waarin staat dat u samen kiest voor een andere verdeling. Zonder deze gegevens registreren wij geen andere verdeling. 

U stuurt bovenstaande gegevens naar ons via het digitale contactformulier. Of per post.

Zijn er kosten verbonden aan het doorgeven van de verdeling van pensioen?

Als u de verdeling van pensioen aan ons doorgeeft, dan brengen wij hier administratiekosten voor in rekening.

De administratiekosten zijn in totaal 135 Euro. De totale kosten worden door 2 gedeeld en per persoon betaald. Als u nog niet met pensioen bent, dan ontvangt u van ons een verzoek tot betaling. Bent u wel al met pensioen? Dan worden de administratiekosten op uw pensioen ingehouden.

Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt mogelijk bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.

Kiest u er samen voor om het ouderdomspensioen niet te verdelen?

Dan houdt u uw volledige ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen.

Leg uw afspraak vast

Dat kan in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst. Hierin moet staan dat de toepassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) wordt uitgesloten en dat u het ouderdomspensioen dus niet verdeelt. U hoeft ons niets te laten weten.

Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner

Uw ex-partner krijgt mogelijk bijzonder partnerpensioen wanneer u overlijdt, maar kan hier ook van afzien. Als uw ex-partner afstand wilt doen van het bijzonder partnerpensioen, moet dit apart aan ons worden doorgegeven. Voor het afzien van bijzonder partnerpensioen kunt u de afstandsverklaring gebruiken. Maar u kunt dit ook apart opnemen in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. Bekijk de voorwaarden die hiervoor gelden.

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.