Werkloos

U bent werkloos of wordt binnenkort ontslagen. De opbouw van uw pensioen hoeft niet direct te stoppen.

Soms zetten wij de opbouw van uw ouderdomspensioen voor een aantal maanden voort. U betaalt hiervoor geen premie. Daarom spreken we van premievrije pensioenopbouw. U kunt uw pensioenopbouw voor een deel voortzetten, als u:

  • Tot de dag dat u werkloos werd in loondienst was;
  • Vanaf uw eerste dag als werkloze recht op een WW-uitkering had.

U kunt maximaal een half jaar gebruik maken van premievrije pensioenopbouw. 

De aanvraag van premievrije pensioenopbouw verschilt per sector. Bekijk hoe u een aanvraag doet en wat de voorwaarden zijn.

Cao Bouw & Infra

De aanvraag moet binnen tweeëneenhalf jaar na het einde van uw dienstverband zijn ontvangen. Bent u bouwplaatsmedewerker? Dan vraagt u premievrije pensioenopbouw aan via de vakbondsconsulent. Bent u UTA-medewerker? Dan vraagt u dit aan via de vakbondsconsulent of bij Aanvullingsfonds Bouw & Infra.

Cao Natuursteen

De aanvraag moet binnen negen maanden na het einde van uw dienstverband zijn ontvangen. De aanvraag doet u via de vakbondsconsulent.

Cao Bikudak

Bent u jonger dan 40 jaar? Dan heeft u maximaal zes maanden recht op premievrije pensioenopbouw. Bent u ouder dan 40 jaar? Dan is de maximale termijn 36 maanden. U vraagt de premievrije pensioenopbouw aan via de vakbondsconsulent, en binnen negen maanden na het einde van uw dienstverband.

Cao Timmerindustrie

De aanvraag moet binnen tweeëneenhalf jaar na het einde van uw dienstverband ontvangen zijn. De aanvraag doet u via de Stichting Fondsen Administratie Timmerindustrie (Stifa).

Cao Afbouw

De aanvraag moet binnen negen maanden na het einde van uw dienstverband ontvangen zijn. Neemt u hiervoor contact op met APG. U vraagt deze regeling aan via dit aanvraagformulier.

Cao Mortel en cao Baksteenindustrie

Bent u werkzaam onder de cao Mortel of cao Baksteenindustrie? Dan heeft u geen mogelijkheid om uw pensioenopbouw premievrij voort te zetten.

Als u kiest voor vrijwillige voortzetting, blijft u pensioen opbouwen. U betaalt hiervoor zelf de premie. U blijft ook pensioen opbouwen in de aanvullingsregeling. Omdat u geen werk heeft, moet u zelf ook het werkgeversdeel betalen. U kunt kiezen voor: 

  • Vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling én de aanvullingsregelingen;
  • Vrijwillige voortzetting van alleen de aanvullingsregelingen.

Bereken uw pensioenpremie

Bereken alvast uw pensioenpremie met de Premiecalculator

Aanvragen

Vrijwillige voortzetting moet u zelf bij ons aanvragen. Binnen negen maanden na de eerste dag dat u werkloos werd. Download het aanvraagformulier ‘vrijwillige voortzetting tijdens werkloosheid- of ziektewetuitkering’. Heeft u vragen? Bel dan met de Pensioen Informatielijn: 020 583 40 40 of vraag advies aan een vakbondsconsulent.