Handleidingen voor de pensioenaangifte

De pensioenaangifte kan soms ingewikkeld zijn. Daarom hebben we een aantal handleidingen en toelichtingen voor u op een rijtje gezet.

Handleidingen

Deze handleidingen helpen u op weg met het Selfservice Werkgevers Portaal. Bijvoorbeeld over het wijzigen van gegevens, muteren van dienstverbanden, het opzoeken van signalen of het gebruik van specifieke tabbladen.

Om pensioen en eventuele aanvullende voorzieningen voor uw werknemers op te bouwen, hebben wij hun loon- en premiegegevens nodig. U levert deze aan met een Levering Premie en Gegevens (LPG), via uw loonpakket of via SWP.

Loon- en premiegegevens aanleveren 
In onze Toelichting bij de Levering Premie en Gegevens (voor werkgevers, administratiekantoren en uitzendbureaus) vindt u onder meer informatie over hoe u een werknemer aanmeldt, wat het productloon is en wat verbijzonderingen zijn (bijv. oproepkracht of arbeidsongeschiktheid).

Gaat u voor de eerste keer uw loon- en premiegegevens handmatig invoeren? Dan moet u de dienstverbanden van uw werknemers eenmalig aanmaken.

Heeft u de dienstverbanden ingevoerd? U kunt ze de volgende keer als basis gebruiken. Lees in de handleiding hoe u een vervolglevering aanmaakt en verzendt.

Het financieel overzicht is alleen zichtbaar voor degene die in SWP staat geregistreerd als contactpersoon voor de financiële administratie. 

Oplosinstructies

Volg de oplosinstructies hieronder om specifieke signalen op te lossen. We begeleiden u dan stap voor stap. Of download de PDF-handleiding.

Het aangeleverde uurloon is lager dan het cao minimum uurloon. Het minimum uurloon wordt bepaald door de leeftijd van de werknemer en de cao waar de werknemer onder valt.

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Voor een bepaald product zijn minder uren aangeleverd dan we hadden verwacht. Deze verwachting ontstaat door de deeltijdfactor. Het aantal aangeleverde uren klopt dus niet met de deeltijdfactor.

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Dit signaal ontstaat doordat een loontijdvak ontbreekt voor een inkomstenverhouding. We verwachten dat er ieder loontijdvak wordt aangeleverd voor een inkomstenverhouding. Deze verwachting bestaat vanaf de ingangsdatum dienstverband tot en met het eventuele einde hiervan.

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Dit signaal ontstaat wanneer een product niet is geleverd, maar wij deze op basis van onder andere leeftijd en cao indeling wel verwachten. 

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Signaal 702 geeft aan dat wij een inkomstenverhouding voor een werknemer niet (goed) hebben ontvangen. U ziet dit signaal als u niet aangeleverd voor deze werknemer. Of als u wel heeft aangeleverd, maar met een onverwerkbare levering. Hieronder helpen we u graag stap voor stap om vast te stellen welke werknemer ontbreekt en wat u doet om dit op te lossen.

Volg dit stappenplan om het signaal te bekijken in het Selfservice Werkgevers Portaal en om het op te lossen.

Instructievideo's voor openstaande signalen

Heeft u bericht gekregen dat er nog signalen open staan voor uw levering? Deze instructievideo's helpen u om signalen terug te vinden in het Selfservice Werkgevers Portaal. En waar nodig te corrigeren, aan te leveren of juist een inkomstenverhouding (IKV) in te trekken.

Bekijk hoe u een volledige inkomstenverhouding (IKV) met bijbehorende loontijdvakken intrekt.


Bekijk wat u kunt doen als u een rappel bericht heeft ontvangen om ontbrekende gegevens aan te leveren.


Bekijk hoe u openstaande signalen oplost.

Toelichting en tips

In sommige situaties is het fijn als er wat extra uitleg is. Bijvoorbeeld over de vele afkortingen of het doen van een nihil-loonopgave.

Wat is het verschil tussen de rol van gegevensleverancier en personeels- en salarisadministratie? Waar staat IKV of BTER voor? Bekijk hiervoor deze toelichting en uitleg.

Werkte uw werknemer (of oproepkracht) niet tijdens een loontijdvak, of was hij met onbetaald verlof? Maar heeft hij nog wel een inkomstenverhouding met u? U hoeft dan geen premies voor deze werknemer af te dragen. Maar u moet wel de Levering Premie en Gegevens voor hem doen. We noemen dit ook wel een nihil-loonopgave, omdat er geen loon wordt doorbetaald.

U kunt in de volgende situaties een nihil-loonopgave doen:
  • Als uw werknemer een oproepkracht is en in een loontijdvak niet heeft gewerkt. U doet dan een nihil-loonopgave met code OPK (Oproepkracht);
  • Als uw werknemer onbetaald verlof opneemt en daarom in een loontijdvak niet heeft gewerkt. U doet dan een nihil-loonopgave met code OVW (Onbetaald verlof werknemer). Een voorbeeld hiervan is aanvullend geboorteverlof;
  • Als uw werknemer volledig arbeidsongeschikt is en daarom in een loontijdvak niet heeft gewerkt. U doet dan een nihil-loonopgave met code WIA (Arbeidsongeschikt volgens WIA).
 
Is er een andere situatie van toepassing? Waarschijnlijk moet u uw werknemer dan bij ons afmelden. Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Zo zorgen we samen voor de juiste pensioenopbouw van uw werknemer.

Huurt u een uitzendkracht in?

Dan hoeft u voor deze uitzendkracht geen pensioenpremie af te dragen. De verloning en premieafdracht loopt via het uitzendbureau.

Zendt u uitzendkrachten uit in de bouwsector? Dan kan het zijn dat er een premieplicht is voor deze uitzendkrachten. Dit hangt af van of u lid bent van ABU of NBBU. En of u voor meer of minder dan 50 procent uitzendt.

Lees meer over het aanmelden van uitzend- en payrollkrachten

Huurt u een vakantiewerker in?

Dan hoeft u voor deze vakantiewerker geen pensioenpremie af te dragen. Volgens de cao’s die gelden in de bouwnijverheid is een vakantiewerker geen ‘werknemer.’ En hij bouwt daarom geen pensioen op.