Jaarverslag

In 2018 is bpfBOUW erin geslaagd om de financiele positie op peil te houden. Per 1 januari 2019 konden we de pensioenen zelfs gedeeltelijk verhogen. Over 2018 hebben we ook een verkort jaarverslag gemaakt waarin u snel de hoofdpunten uit het jaarverslag kunt lezen.

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten.