Pensioen aanvragen

In Mijn Bouwpensioen vraagt u makkelijk uw pensioen aan. U kunt online aanvragen als u binnen 6 maanden met pensioen wil gaan. Daar ziet u meteen wat u gaat ontvangen.

In Mijn Bouwpensioen doorloopt u stap voor stap alle keuzes die u heeft. Met de Pensioenplanner in Mijn Bouwpensioen ziet u direct hoe hoog uw pensioen is in verschillende situaties. Uw keuzes kunt u zo vaak aanpassen als u wilt. U kunt geen pensioen aanvragen voor een datum in het verleden.

Heeft u alles naar wens ingevuld in Mijn Bouwpensioen? Klik dan op de knop 'Definitief accepteren' en uw aanvraag is verzonden. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail of per post. Als u de bevestiging krijgt, weet u dat uw aanvraag definitief is.

Meer weten over het zelf samenstellen van uw pensioen? Download de flyer.

  • Check of u de juiste instellingen van uw DigiD geactiveerd heeft.
  • Rekeningnummer waarop we uw pensioen mogen overmaken
  • Toestemming van uw partner als u het nabestaandenpensioen wilt verhogen of verlagen. Daarvoor moet uw partner ook inloggen met DigiD met de juiste instellingen.
  • Kijk na of wij uw juiste e-mailadres hebben (niet uw werk e-mailadres!). Dan kunnen we u goed op de hoogte houden van uw pensioenaanvraag. 
  • Als u een partner heeft, is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt in Mijn Bouwpensioen. Bijvoorbeeld voor uw nabestaandenpensioen. Doe dit dan voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Aanmelden hoeft niet als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

BpfBOUW kan loonheffingskorting toepassen op uw pensioen. Of dit voor u handig is, is een persoonlijke keuze die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen, situatie en voorkeur. Lees meer uitleg over loonheffingskorting.

Vanaf uw AOW-leeftijd past bpfBOUW niet meer automatisch de loonheffingskorting toe. Wilt u uw loonheffingskorting aanpassen? Regel het u via Mijn Bouwpensioen of stuur een loonbelastingverklaring naar ons op.

BpfBOUW koopt uw pensioen af als het brutobedrag per jaar lager is dan € 503,24. U krijgt dan eenmalig een bedrag. Hiervoor hoeft u niets te doen. U krijgt hiervoor van bpfBOUW ongeveer 6 maanden voordat u 67 jaar wordt een aanvraagformulier. Wij betalen uit in de maand waarin u 67 jaar wordt.

Uitstel afkoop klein pensioen

U bepaalt zelf of u de afkoop uitstelt. Wanneer u met afkoop heeft ingestemd, krijgt u standaard in de maand waarin u de 67 jaar wordt het afkoopbedrag. U kunt de afkoop van uw pensioen uitstellen tot uw 70e. Uw afkoopbedrag wordt dan ook hoger.
U bepaalt zelf de ingangsdatum van uw pensioen. Vraag minimaal 2 maanden van tevoren uw pensioen aan. Dan kunnen wij alles goed voor u regelen. U kunt geen pensioen aanvragen voor een datum in het verleden.

U woont in buitenland

Bekijk de zaken om rekening mee te houden als u met pensioen gaat in het buitenland.

Als u in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, kunt u ook een DigiD aanvragen. Op DigiD voor Nederlanders in het buitenland kunt u lezen hoe u dit doet. Heeft u geen Nederlandse nationaliteit, dan kunt u in sommige gevallen inloggen met eIDAS. Lukt dat niet? Neem dan telefonisch contact met ons op.

U bent arbeidsongeschikt

Dan is het niet mogelijk om uw pensioen digitaal aan te vragen. U kunt uw pensioen telefonisch of via e-mail aanvragen.

Telefonisch aanvragen

U kunt ook contact met ons opnemen. Dan maken wij een opgave voor u. Die zetten wij klaar voor u op Mijn Bouwpensioen. Bent u akkoord met deze opgave? Klik dan op ‘Definitief accepteren’. Ziet u deze knop niet? Activeer dan de juiste instellingen van uw DigiD en probeer het opnieuw.

Heeft u problemen met aanvragen op Mijn Bouwpensioen? Dan kunnen we de opgave ook op papier sturen. Geef dat dan aan ons door als u contact met ons opneemt.

Als u pensioen opbouwt bij bpfBOUW, kunt u met vragen over uw pensioen altijd terecht bij een consulent van de vakbond. Ook als u geen lid van de vakbond bent. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie op maat.