Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. U ontvangt dit overzicht ieder jaar digitaal in Mijn Bouwpensioen. En één keer in de vijf jaar op papier.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht:

  • in uw pensioenopbouw tot 1 januari 2021;
  • in wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

U kunt ervoor kiezen uw bpfBOUW-post digitaal te ontvangen. Geef uw e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor u klaar in Mijn Bouwpensioen? Dan sturen wij u een e-mail. Let op: Staat uw pensioenoverzicht klaar in Mijn Bouwpensioen? Dan ontvangt u daarover maar 1 keer in de 5 jaar een e-mail. U kunt uw pensioenoverzicht natuurlijk wel gewoon elk jaar bekijken in Mijn Bouwpensioen. 

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.
 

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens in het overzicht. Staan de gegevens van uw partner niet in uw overzicht? U kunt uw partner aanmelden via Mijn Bouwpensioen. Lees meer over partnerpensioen. Bent u gescheiden of is uw partner overleden, dan staat er 'Geen partner bekend' op uw pensioenoverzicht.
 

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds, de pensioenregeling waar u aan deelneemt en de dag waarop u bent begonnen en gestopt met pensioen opbouwen bij bpfBOUW.

Opgebouwd pensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u tot 1 januari 2021 heeft opgebouwd bij ons. Dit brutobedrag krijgt u per jaar vanaf 67 jaar zolang als u leeft.

Bekijk meer informatie over uw ouderdomspensioen.
 

Brutobedragen op uw pensioenoverzicht

De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen inclusief vakantiegeld per jaar. Dat betekent dat daarover belasting betaald moet worden. Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke situatie. In Mijn Bouwpensioen ziet u wat u netto per maand kunt verwachten als u met pensioen gaat. U ontvangt deze bedragen vanaf uw 67e.
 

Heeft u deelgenomen aan de BeterExcedent-regeling?

Dan is dit meegenomen in de bedragen in uw overzicht. Bekijk meer informatie over de BeterExcedent-regeling.
 

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? En heeft u dit aan ons doorgegeven? Dan is het gedeelte van uw pensioen dat naar uw ex-partner gaat, al van het bedrag op uw overzicht afgehaald. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.
 

Waardeoverdracht

Heeft u pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar bpfBOUW? Dan is dit in uw pensioenoverzicht verwerkt. Wilt u weten van welke uitvoerder wij specifiek het pensioen hebben overgenomen? Kijkt u dan op Mijn Bouwpensioen. Wilt u uw pensioen van bpfBOUW meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dat vraagt u aan bij uw huidige pensioenuitvoerder.
 

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Als u overlijdt dan kunnen uw partner en eventuele kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. Dat is een brutobedrag per jaar. Hier gaat nog belasting en premie zorgverzekering vanaf.
 

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Bekijk meer informatie over het partnerpensioen.
 

Heeft u geen partner?

Op uw pensioendatum heeft u de mogelijkheid om uw opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Op Mijn Bouwpensioen kunt u zien welke invloed dit heeft op de hoogte van uw ouderdomspensioen.
 

Uw ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van uw partnerpensioen? Dan is het deel van het partnerpensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het partnerpensioen dat u in het UPO ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt bijzonder partnerpensioen genoemd.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan krijgt hij of zij geen partnerpensioen als u overlijdt. Het bijzonder partnerpensioen is dan ook niet in mindering gebracht op het partnerpensioen dat u in uw UPO ziet.

Bent u na 1 januari 2021 gescheiden? Dan is hier in de getoonde bedragen op het UPO nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw partnerpensioen (het bijzonder partnerpensioen) gaat dan mogelijk naar uw ex-partner. De uitkering voor uw eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet uw ex-partner af van het bijzonder nabestaandenpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen uitkering en is het volledig partnerpensioen voor uw eventuele nieuwe partner. Log in op Mijn Bouwpensioen voor meer informatie.
 

Kinderen

Als u overlijdt hebben uw eventuele kinderen recht op een wezenpensioen. Bekijk meer informatie over nabestaandenpensioen voor uw kinderen.
 

BeterExcedent-regeling

Heeft u deelgenomen aan de BeterExcedent-regeling? Dan is dit meegenomen in de bedragen in uw overzicht.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert

  • U en uw partner gaan uit elkaar

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? U kunt ons bellen op 020 583 40 40. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. En op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Houd uw klantnummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.