Toelichting op je pensioenoverzicht

Bouwvakker met veiligheidshelm staat bij cementwagen

In deze toelichting vind je meer informatie over het pensioenoverzicht dat je van ons heeft ontvangen. Je ontvangt dit overzicht ieder jaar digitaal in Mijn Bouwpensioen. En één keer in de vijf jaar op papier.

Het pensioenoverzicht geeft inzicht:

  • in je pensioenopbouw tot 1 januari 2021;
  • in wat je partner of kinderen krijgen als je overlijdt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houd je een helder overzicht van je pensioen.

Je kunt ervoor kiezen je bpfBOUW-post digitaal te ontvangen. Geef je e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor je klaar in Mijn Bouwpensioen? Dan sturen wij je een e-mail. Let op: Staat je pensioenoverzicht klaar in Mijn Bouwpensioen? Dan ontvang je daarover maar 1 keer in de 5 jaar een e-mail. Je kunt je pensioenoverzicht natuurlijk wel gewoon elk jaar bekijken in Mijn Bouwpensioen. 

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Je partner

Als je partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens in het overzicht. Staan de gegevens van je partner niet in je overzicht? Je kunt je partner aanmelden via Mijn Bouwpensioen. Lees meer over partnerpensioen. Ben je gescheiden of is je partner overleden, dan staat er 'Geen partner bekend' op je pensioenoverzicht.
 

Je pensioengegevens

Op je pensioenoverzicht zie je ons pensioenfonds, de pensioenregeling waar je aan deelneemt en de dag waarop je bent begonnen en gestopt met pensioen opbouwen bij bpfBOUW.

Opgebouwd pensioen

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag dat je tot 1 januari 2021 heeft opgebouwd bij ons. Dit brutobedrag krijg je per jaar vanaf 67 jaar zolang als je leeft.

Bekijk meer informatie over je ouderdomspensioen.
 

Brutobedragen op je pensioenoverzicht

De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen inclusief vakantiegeld per jaar. Dat betekent dat daarover belasting betaald moet worden. Hoeveel dat is hangt af van je persoonlijke situatie. In Mijn Bouwpensioen zie je wat je netto per maand kunt verwachten als je met pensioen gaat. Je ontvangt deze bedragen vanaf je 67e.
 

Heb je deelgenomen aan de BeterExcedent-regeling?

Dan is dit meegenomen in de bedragen in je overzicht. Bekijk meer informatie over de BeterExcedent-regeling.
 

Je pensioen en je eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van je pensioen met je ex-partner? En heb je dit aan ons doorgegeven? Dan is het gedeelte van je pensioen dat naar je ex-partner gaat, al van het bedrag op je overzicht afgehaald. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.
 

Waardeoverdracht

Heb je pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar bpfBOUW? Dan is dit in je pensioenoverzicht verwerkt. Wil je weten van welke uitvoerder wij specifiek het pensioen hebben overgenomen? Kijk dan op Mijn Bouwpensioen. Wil je je pensioen van bpfBOUW meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder? Dat vraag je aan bij je huidige pensioenuitvoerder.
 

Je AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op de site van de Sociale Verzekeringsbank.

Als je overlijdt dan kunnen uw partner en eventuele kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen. Dat is een brutobedrag per jaar. Hier gaat nog belasting en premie zorgverzekering vanaf.

 

Partner

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag dat je partner ontvangt als je overlijdt. Bekijk meer informatie over het partnerpensioen.
 

Heb je geen partner?

Op je pensioendatum heb je de mogelijkheid om je opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Op Mijn Bouwpensioen kun je zien welke invloed dit heeft op de hoogte van je ouderdomspensioen.
 

Je ex-partner

Ben je gescheiden? En heeft je ex-partner niet afgezien van je partnerpensioen? Dan is het deel van het partnerpensioen voor je ex-partner al in mindering gebracht op het partnerpensioen dat je in het UPO ziet. Het deel voor je ex-partner wordt bijzonder partnerpensioen genoemd.

Heeft je ex-partner afgezien van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan krijgt hij of zij geen partnerpensioen als je overlijdt. Het bijzonder partnerpensioen is dan ook niet in mindering gebracht op het partnerpensioen dat je in je UPO ziet.

Ben je na 1 januari 2021 gescheiden? Dan is hier in de getoonde bedragen op het UPO nog geen rekening mee gehouden. Een deel van je partnerpensioen (het bijzonder partnerpensioen) gaat dan mogelijk naar je ex-partner. De uitkering voor je eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet je ex-partner af van het bijzonder nabestaandenpensioen? Dan ontvangt je ex-partner geen uitkering en is het volledig partnerpensioen voor je eventuele nieuwe partner. Log in op Mijn Bouwpensioen voor meer informatie.
 

Kinderen

Als je overlijdt hebben je eventuele kinderen recht op een wezenpensioen. Bekijk meer informatie over nabestaandenpensioen voor je kinderen.
 

BeterExcedent-regeling

Heb je deelgenomen aan de BeterExcedent-regeling? Dan is dit meegenomen in de bedragen in je overzicht.

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker je pensioen is en wat de risico’s van je pensioen zijn.

Sommige gebeurtenissen in je leven hebben invloed op uw pensioen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als je situatie verandert

  • Je en je partner gaan uit elkaar

Vind je het antwoord op je vraag niet op onze site? Je kunt ons bellen op 020 583 40 40. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. En op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Houd je klantnummer bij de hand. Dan kunnen wij je sneller helpen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor jou?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!