Toelichting op uw pensioenoverzicht

In deze toelichting vindt u meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht dat u van ons ontving. Dit pensioenoverzicht ontvangt u naast de betaalspecificatie en de jaaropgave van ons.

 

Wat ziet u op uw pensioenoverzicht?

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht in:

  • Het jaarlijkse pensioenbedrag dat u van ons krijgt;
  • Wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Bekijkt u uw pensioenoverzicht in Mijn Bouwpensioen? Dan logt u eenvoudig in met uw DigiD.

Uw persoonlijke gegevens
Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partnergegevens
Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op uw pensioenoverzicht. Als er op dit moment geen huidige partner bij ons bekend is, staat 'Geen (huidige) partner bekend' op uw overzicht.

Heeft u een partner, maar staan zijn of haar gegevens niet op uw overzicht? Meld uw partner dan bij ons aan. Dit kan via Mijn Bouwpensioen.

Uw pensioengegevens
Hier ziet u de gegevens staan, zoals informatie over uw pensioenregeling en uw pensioenovereenkomst. Daarnaast ziet u ook het soort uitkering staan wat u van ons krijgt. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling.

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat u van ons krijgt. Dit is het brutobedrag dat u van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat nog belasting vanaf. Hoeveel belasting er af gaat kunt u terugzien op uw betaalspecificatie of op uw jaaropgave. Ouderdomspensioen is een levenslange uitkering. Op uw overzicht tonen wij maximaal twee momenten waarop de hoogte van de bruto uitkering die u van ons ontvangt wijzigt.

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

De bedragen die u ziet staan op uw pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Als u overlijdt, dan kunnen uw (eventuele) partner en kinderen mogelijk een nabestaandenpensioen ontvangen. Dit is een brutobedrag per jaar. Hier gaat nog belasting vanaf.

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag staan dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Lees meer over het partnerpensioen.

Kinderen

Als u overlijdt, hebben uw kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Dit is zo als uw kinderen jonger zijn dan 18 jaar. Of als zij jonger zijn dan 27 jaar en nog minimaal 20 uur per week studeren. Lees meer over het wezenpensioen.

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op uw pensioen.

Indexatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt bpfBOUW of uw pensioen wordt verhoogd.

Lees meer over indexatie

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen.