Toelichting op je pensioenoverzicht

In deze toelichting vind je meer informatie over het Uniform Pensioenoverzicht dat je van ons ontving. Dit pensioenoverzicht ontvang je naast de betaalspecificatie en de jaaropgave van ons.

 

Wat zie je op uw pensioenoverzicht?

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft je inzicht in:

  • Het jaarlijkse pensioenbedrag dat je van ons krijgt;
  • Wat je partner of kinderen krijgen als je overlijdt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houd je een helder overzicht van je pensioen. Bekijkt je je pensioenoverzicht in Mijn Bouwpensioen? Dan logt je eenvoudig in met je DigiD.

persoonsgegevens icon

Jouw persoonlijke gegevens

Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van je hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Je partnergegevens

Als je partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens op je pensioenoverzicht. Als er op dit moment geen huidige partner bij ons bekend is, staat 'Geen (huidige) partner bekend' op je overzicht.

De gegevens van de partner krijgen wij door via de gemeente. Heb je een samenlevingscontract met je partner? Meld je partner dan bij ons aan. Dit kan via Mijn Bouwpensioen.

Jouw pensioengegevens

Hier zie je de gegevens staan, zoals informatie over je pensioenregeling en je pensioenovereenkomst. Daarnaast zie je ook het soort uitkering staan wat je van ons krijgt. Lees meer over wat je krijgt in onze pensioenregeling.

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag staan dat je van ons krijgt. Dit is het brutobedrag dat je van ons ontvangt, berekend over twaalf maanden. Hier gaat nog belasting vanaf. Hoeveel belasting er af gaat kun je terugzien op je betaalspecificatie of op je jaaropgave. Ouderdomspensioen is een levenslange uitkering. Op je overzicht tonen wij maximaal twee momenten waarop de hoogte van de bruto uitkering die je van ons ontvangt wijzigt.

De bedragen die je ziet staan op je pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

partnerpensioen verzekering icon

De bedragen die je ziet staan op je pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Als je overlijdt, dan kunnen je (eventuele) partner en kinderen mogelijk een nabestaandenpensioen ontvangen. Dit is een brutobedrag per jaar. Hier gaat nog belasting vanaf.

Partner

Op je pensioenoverzicht ziet je het bedrag staan dat je partner ontvangt als je overlijdt. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Lees meer over het partnerpensioen.

 

Kinderen

Als je overlijdt, hebben je kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Dit is zo als je kinderen jonger zijn dan 18 jaar. Of als zij jonger zijn dan 27 jaar en nog minimaal 20 uur per week studeren. Lees meer over het wezenpensioen.

risico icon

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Kijk hier hoe zeker je pensioen is en wat de risico’s zijn die mogelijk van invloed zijn op je pensioen.

Indexatie

prijs icon

Wij proberen je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexeren. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Per jaar beoordeelt bpfBOUW of je pensioen wordt verhoogd.

Lees meer over indexatie

partners icon

Sommige gebeurtenissen in je leven hebben invloed op je pensioen.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor jou?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!