Verlof bij geboorte kind: gevolgen voor je pensioen

Familie aan de ontbijttafel

Binnenkort verwacht je een kind. Of je hebt net een kind gekregen. Gefeliciteerd! Gezinsuitbreiding is bijzonder, maar ook spannend. Misschien ben je in deze tijd niet met pensioen bezig. Dat begrijpen wij goed. Maar verlof kan invloed hebben op je pensioen.

Zwangerschapsverlof: Je bouwt pensioen op

Als je zwanger bent, heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. Tijdens deze weken bouw je gewoon pensioen bij ons op. 

Geboorteverlof: je bouwt pensioen op

Ben je de partner van de moeder van het kind? Dan krijg je geboorteverlof. Het geboorteverlof gaat om 1 werkweek. Tijdens het geboorteverlof krijg je salaris en blijf je pensioen opbouwen.

 

Wanneer ben je partner van de moeder?

Een partner is de man of vrouw die:

• getrouwd is met de moeder van het kind.

• een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft.

• met de moeder samenwoont.

• haar kind heeft erkend. 

Aanvullend geboorteverlof: geen pensioenopbouw

Veel ouders willen graag meer tijd met hun kind doorbrengen. Als partner kunt u maximaal 5 werkwerken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit komt bovenop het geboorteverlof van 1 week. Ook ouders die een kind adopteren, hebben recht op dit verlof.  

 

Je bouwt geen pensioen op 

Tijdens dit verlof krijg je geen salaris, maar een uitkering van UWV. Dit verlof moet je binnen 6 maanden na de geboorte van je kind opnemen. Je bouwt tijdens dit verlof geen pensioen op. Je bent dan niet verzekerd als je in die periode ziek wordt. Dit betekent dat je geen uitkering krijgt in de periode dat je arbeidsongeschikt bent of recht hebt op premievrije pensioenopbouw.

Ouderschapsverlof: geen pensioenopbouw

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof stimuleert ouders om als gezin meer tijd door te brengen. Daarnaast kunnen partners de taken voor de zorg en het huishouden beter verdelen. Dit gaat om 26 keer het aantal uren per week dat je werkt. Deze werkuren zijn afgesproken in je werkcontract. Er gelden voor het aanvragen van ouderschapsverlof regels. Tijdens dit verlof krijg je geen salaris en bouw je geen pensioen op.

 

Invoering van 9 weken betaald ouderschapsverlof

Op 2 augustus 2022 treedt de wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet regelt dat er de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht is op een uitkering van UWV van 70 procent van het dagloon.

 

Je bouwt tijdens dit verlof geen pensioen op. Je bent dan niet verzekerd als je in die periode ziek wordt. Dit betekent dat je geen uitkering krijgt in de periode dat je arbeidsongeschikt bent of recht heeft op premievrije pensioenopbouw.

Zelf kiezen om pensioen op te bouwen

Wil je tijdens het aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof toch pensioen opbouwen? Dan kun je dit zelf regelen. 

 

Je kunt op 2 manieren pensioen blijven opbouwen: 

  1. Je werkgever kan de opbouw van het pensioen blijven betalen. Maak hierover afspraken met je werkgever.  
  2. Je kunt op eigen kosten pensioen opbouwen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Als je hulp nodig heeft bij de vrijwillige voorzetting, helpen wij je graag

 

Voordeel zelf pensioen blijven opbouwen 

Door pensioen op te blijven bouwen, heb je minder kans op een tekort aan pensioen als je stopt met werken. Ook heb je mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw als je ziek wordt of arbeidsongeschikt (WIA) raakt. In dat geval betaalt bpfBOUW pensioenpremie voor jou.

Geboorteverlof heeft mogelijk ook gevolgen voor arbeidsongeschiktheidspensioen

Werk je in de sector Bouw & Infra, Natuursteenbedrijf, Timmerindustrie of Betonmortelindustrie? Dan ben je tijdens je aanvullend geboorteverlof niet verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Blijf je pensioen opbouwen? Dan ben je wel verzekerd. Werk je in de sector Afbouw, Baksteen of Bikudak? Dan is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW voor jou geregeld. Je kunt contact met ons opnemen. Lees meer over je arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als je overlijdt, krijgen je kinderen mogelijk wezenpensioen van ons

Je hoeft hiervoor niet aan ons door te geven dat je kinderen heeft. Bekijk alle informatie op onze pagina over wezenpensioen.

Overlijd je in de eerste 18 maanden van je aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.