Verlof bij geboorte kind: gevolgen voor je pensioen

Gezin samen aan tafel

Verwacht je een kind of heb je net een kind gekregen? Gefeliciteerd! Gezinsuitbreiding is bijzonder, maar ook spannend. Waarschijnlijk ben je in deze tijd niet met pensioen bezig. Dat begrijpen we goed. Maar verlof kan wel invloed hebben op je pensioen. Wil je niet voor verrassingen komen te staan? Op deze pagina lees je er alles over.

Zwangerschapsverlof: Je bouwt pensioen op

Als je zwanger bent, heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. Tijdens deze weken bouw je gewoon pensioen bij ons op.

Geboorteverlof: je bouwt pensioen op

Ben je de partner van de moeder van het kind? Dan krijg je geboorteverlof van 1 werkweek. Tijdens dit verlof krijg je gewoon doorbetaald en blijf je pensioen opbouwen.

Wanneer ben je partner van de moeder?

Voor verlof bij de geboorte van een kind geldt dat een partner een man of vrouw is die:

• getrouwd is met de moeder van het kind.

• een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft.

• met de moeder samenwoont.

• haar kind heeft erkend. 

Aanvullend geboorteverlof: geen of minder pensioenopbouw

Veel ouders willen na de geboorte graag meer tijd met hun kind doorbrengen. Daarom kan je als partner maximaal 5 werkwerken (5 keer het aantal uren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit komt bovenop het geboorteverlof van 1 week (1 keer het aantal uren per week). Ook ouders die een kind adopteren hebben recht op dit verlof.

Je moet dit verlof binnen 6 maanden na de geboorte van je kind opnemen. Je hoeft de uren niet aaneengesloten op te nemen. Je kunt bijvoorbeeld ook 1 of 2 dagen per week minder gaan werken. 

Je bouwt geen pensioen op

 • Als je volledig aanvullend geboorteverlof opneemt, krijg je geen salaris, maar een uitkering van UWV. Je neemt tijdelijk niet deel aan een pensioenregeling. Hierdoor bouw je tijdens je verlof geen pensioen op. 
 • Je bent dan geen deelnemer bij ons als je in die periode ziek wordt. Daarom heb je na 2 jaar als je in de WIA komt, geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw.

Gedeeltelijk aanvullend geboorteverlof

Als je gedeeltelijk aanvullend geboorteverlof opneemt, blijf je nog wel werken. Hiervoor geldt:

 • Je bouwt minder pensioen op. Want je bouwt pensioen op over het deel dat je nog werkt. Maar je bouwt geen pensioen op over het deel waarvoor je aanvullend geboorteverlof hebt. 
 • Je bent verzekerd als je in deze periode ziek wordt. Maar je krijgt een lagere premievrije pensioenopbouw dan wanneer je ziek zou zijn geworden in de periode voordat je ouderschapsverlof opnam.
 • Het partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen wordt mogelijk lager.

Let op: word je tijdens je verlof ziek en werk je binnen de sector Afbouw of Bikudak? Dan heb je geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Mis geen belangrijke pensioenpost

Al je post op 1 plek. Veilig en overzichtelijk.

Papier met potlood

Ouderschapsverlof: geen of minder pensioenopbouw

Ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof stimuleert ouders om als gezin meer tijd door te brengen. Daarnaast helpt ouderschapsverlof je om de taken voor de zorg en het huishouden onderling beter te verdelen. Als ouder heb je recht op 26 keer het aantal uren per week dat je werkt. Deze uren zijn afgesproken in je arbeidsovereenkomst. Er gelden voor het aanvragen van ouderschapsverlof regels.

Je kunt dit verlof volledig of gedeeltelijk opnemen. Bij gedeeltelijk verlof werk je 1 of 2 dagen minder. 

Geen pensioenopbouw

Tijdens dit verlof bouw je geen pensioen op en krijg je geen salaris. Wel kan je 9 weken van het ouderschapsverlof een uitkering van het UWV krijgen. Je krijgt dan 70% van je dagloon. Die 9 weken moet je opnemen in het eerste levensjaar van je kind. De rest van het ouderschapsverlof mag je opnemen tot je kind 8 jaar is.

 • Als je volledig ouderschapsverlof opneemt en niet meer werkt, dan bouw je geen pensioen op bij bpfBOUW.
 • Je bent niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen als je in die periode ziek wordt. Dat betekent dat je geen uitkering van bpfBOUW krijgt in de periode dat je arbeidsongeschikt bent.
 • Je hebt geen recht op premievrije pensioenopbouw.

Gedeeltelijk ouderschapsverlof

Als je gedeeltelijk ouderschapsverlof opneemt, blijf je daarbij ook nog werken. Hiervoor geldt:

 • Je bouwt minder pensioen op dan voordat je het ouderschapsverlof opnam. Want je bouwt wel pensioen op over het deel dat je nog werkt. Maar niet over het deel dat je ouderschapsverlof hebt.
 • Je bent verzekerd als je in die periode ziek wordt. Maar je krijgt een lagere premievrije pensioenopbouw dan wanneer je ziek zou zijn geworden in de periode voordat je ouderschapsverlof opnam.
 • Het partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen worden mogelijk lager.

Let op: word je tijdens je verlof ziek en werk je binnen de sector Afbouw of Bikudak? Dan heb je geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Zelf kiezen om pensioen op te bouwen

Wil je tijdens het aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof toch pensioen opbouwen? Dan kun je dit zelf regelen. 

Je kunt op 2 manieren pensioen blijven opbouwen: 

 1. Je werkgever kan de opbouw van het pensioen blijven betalen. Maak hierover afspraken met je werkgever.
 2. Je kan op eigen kosten pensioen opbouwen voor het deel dat je niet werkt. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Als je hulp nodig hebt bij de vrijwillige voorzetting, helpen wij je graag

Voordeel zelf pensioen blijven opbouwen

Door zelf pensioen te blijven opbouwen, heb je minder kans op een tekort aan pensioen als je stopt met werken. Ook heb je mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw als je ziek wordt of arbeidsongeschikt (WIA) raakt. In dat geval betaalt bpfBOUW je pensioenpremie.

Als je overlijdt, krijgen je kinderen mogelijk wezenpensioen

Je denkt er nu waarschijnlijk liever nog niet over na, maar mocht je overlijden, dan hebben je kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Toch een fijn idee.

Je hoeft hiervoor niet aan ons door te geven dat je kinderen hebt.

Overlijd je in de eerste 18 maanden van je aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

Bekijk alle informatie op onze pagina over wezenpensioen.