Verlof bij geboorte kind: gevolgen voor je pensioen

Gezin samen aan tafel

Verwacht je een kind of heb je net een kind gekregen? Gefeliciteerd! Gezinsuitbreiding is bijzonder, maar ook spannend. Waarschijnlijk ben je in deze tijd niet met pensioen bezig. Dat begrijpen we goed. Maar verlof kan wel invloed hebben op je pensioen. Wil je niet voor verrassingen komen te staan? Op deze pagina lees je er alles over.

Zwangerschapsverlof: Je bouwt pensioen op

Als je zwanger bent, heb je recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. Tijdens deze weken bouw je gewoon pensioen bij ons op.

Geboorteverlof: je bouwt pensioen op

Ben je de partner van de moeder van het kind? Dan krijg je geboorteverlof van 1 werkweek. Tijdens dit verlof krijg je gewoon doorbetaald en blijf je pensioen opbouwen.

Wanneer ben je partner van de moeder?

Voor verlof bij de geboorte van een kind geldt dat een partner een man of vrouw is die:

• getrouwd is met de moeder van het kind.

• een geregistreerd partnerschap met de moeder heeft.

• met de moeder samenwoont.

• haar kind heeft erkend. 

Aanvullend geboorteverlof: geen pensioenopbouw

Veel ouders willen na de geboorte graag meer tijd met hun kind doorbrengen. Daarom kan je als partner maximaal 5 werkwerken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit komt bovenop het geboorteverlof van 1 week. Ook ouders die een kind adopteren hebben recht op dit verlof. Je moet dit verlof binnen 6 maanden na de geboorte van je kind opnemen.

 

Je bouwt geen pensioen op

  • Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijg je geen salaris, maar een uitkering van UWV. Je neemt tijdelijk niet deel aan een pensioenregeling. Hierdoor bouw je tijdens je verlof geen pensioen op. 
  • Je bent dan geen deelnemer bij ons als je in die periode ziek wordt. Daarom heb je na 2 jaar als je in de WIA komt, geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw.

Ouderschapsverlof: geen pensioenopbouw

Als gezin is het fijn om meer tijd met elkaar te kunnen doorbrengen. Daarom heb je als ouder recht op ouderschapsverlof. Daarnaast helpt ouderschapsverlof je om de taken voor de zorg en het huishouden onderling beter te verdelen. Je hebt recht op 26 keer het aantal uren per week dat je werkt. Deze werkuren zijn afgesproken in je arbeidsovereenkomst. Er gelden voor het aanvragen van ouderschapsverlof regels.

 

Invoering van 9 weken betaald ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 geldt de wet betaald ouderschapsverlof. Volgens deze wet heb je in de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof recht op een uitkering van 70 procent van het dagloon, via UWV.

 

Je bouwt tijdens dit verlof geen pensioen op. Je bent dan geen deelnemer bij ons als je in die periode ziek wordt. Daarom heb je na 2 jaar ziekte als je in de WIA komt, geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw.

Zelf kiezen om pensioen op te bouwen

Wil je tijdens het aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof toch pensioen opbouwen? Dan kun je dit zelf regelen. 

 

Je kunt op 2 manieren pensioen blijven opbouwen: 

  1. Je werkgever kan de opbouw van het pensioen blijven betalen. Maak hierover afspraken met je werkgever.
  2. Je kan op eigen kosten pensioen opbouwen voor het deel dat je niet werkt. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. Als je hulp nodig hebt bij de vrijwillige voorzetting, helpen wij je graag

 

Voordeel zelf pensioen blijven opbouwen

Door zelf pensioen te blijven opbouwen, heb je minder kans op een tekort aan pensioen als je stopt met werken. Ook heb je mogelijk recht op premievrije pensioenopbouw als je ziek wordt of arbeidsongeschikt (WIA) raakt. In dat geval betaalt bpfBOUW je pensioenpremie.

Geboorteverlof kan ook gevolgen hebben voor arbeidsongeschiktheidspensioen

Werk je in de sector Bouw & Infra, Natuursteenbedrijf, Timmerindustrie of Betonpompbedrijven? Dan ben je tijdens je aanvullend geboorteverlof niet verzekerd voor een arbeidsongeschiktheidspensioen. Blijf je pensioen opbouwen? Dan ben je wel verzekerd.

In de sector Afbouw, Baksteen of Bikudak is er geen arbeidsongeschiktheidspensioen bij bpfBOUW voor je geregeld. Je kunt contact met ons opnemen voor wat dan voor je mogelijk is. Lees meer over je arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als je overlijdt, krijgen je kinderen mogelijk wezenpensioen

Je denkt er nu waarschijnlijk liever nog niet over na, maar mocht je overlijden, dan hebben je kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Toch een fijn idee.

Je hoeft hiervoor niet aan ons door te geven dat je kinderen hebt.

Overlijd je in de eerste 18 maanden van je aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen.

Bekijk alle informatie op onze pagina over wezenpensioen.