Wat moet ik weten en regelen als ik ga scheiden?

Om u zo goed mogelijk te helpen, vragen wij u 1 van de keuzes te maken die hieronder staan:

question-step-9764267b2b

Welke situatie is op u van toepassing?

question-step-bb819a6054

Bent u gescheiden of gaat u scheiden?

question-step-27bef59094

Heeft u al afspraken vastgelegd?

question-step-4794d4b42b

Heeft u uw afspraken al doorgegeven aan uw pensioenfonds?

final-step-0cdde0b666

U bent gescheiden en heeft afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft samen met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken hebben jullie vastgelegd in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u heeft de afspraken via het formulier van verdeling van pensioen aan ons doorgegeven.

Wij registreren uw keuze voor de verdeling van het pensioen. U en uw ex-partner hebben beiden een bevestigingsbrief van ons ontvangen.

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.

final-step-79324620a2

Ik heb de afspraken nog niet doorgegeven

U heeft afspraken vastgelegd in uw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst, maar nog niet aan ons doorgegeven.

Deze afspraken kunt u aan ons doorgeven.

final-step-2538a51f6a

U bent gescheiden en hebt nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt.

U kunt hier samen met uw ex-partner afspraken over maken. De gemaakte afspraken leggen jullie vervolgens vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En wilt u dat uw ex-partner rechtstreeks door ons krijgt uitbetaald? Dan moet u de verdeling van uw pensioen aan ons doorgeven. 

final-step-3aa1bc24d2

Ik ga scheiden

Als u gaat scheiden heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioen. Het is daarom belangrijk om hier keuzes in te maken. Wij helpen u hier graag bij.

Hieronder ziet u de verschillende mogelijkheden om uw pensioen te verdelen. De afspraken die u maakt over de verdeling van uw pensioen gaan over uw ouderdomspensioen. Over het partnerpensioen maakt u aparte afspraken met uw partner. 

Log in op Mijn Bouwpensioen om de hoogte van uw huidige pensioen te bekijken. 

Voorlopige verdeling opvragen
U kunt een voorlopige berekening over de verdeling van uw pensioen opvragen. Dit doet u via het digitale contactformulier of u belt naar onze klantenservice. Of stuur een brief

Uw ex-partner heeft het recht om na de scheiding ook een voorlopige berekening aan te vragen. 

Ieder krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Lees meer

U kiest samen voor een andere verdeling. Bijvoorbeeld een ander percentage dan 50%. Of een andere periode dan uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Lees meer

Kiest u er samen voor om het ouderdomspensioen niet te verdelen? Dan houdt u uw volledige ouderdomspensioen. Uw ex-partner heeft geen recht op een deel van uw ouderdomspensioen. 

Lees meer

question-step-84238f7f56

Wat was de datum van uw scheiding?

question-step-17c9ae03ee

Heeft u al afspraken vastgelegd?

final-step-2558a41e1a

U bent gescheiden en hebt nog geen afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft nog niet met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt.

U kunt hier samen met uw ex-partner afspraken over maken. De gemaakte afspraken leggen jullie vervolgens vast in het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En wilt u dat uw ex-partner rechtstreeks door ons krijgt uitbetaald? Dan moet u de verdeling van uw pensioen aan ons doorgeven.

question-step-515a4b58ed

Heeft u uw afspraken al doorgegeven aan het pensioenfonds?

final-step-ac98c6e395

U bent gescheiden en heeft afspraken vastgelegd en doorgegeven

U heeft samen met uw ex-partner afgesproken hoe u uw pensioen verdeelt. Deze afspraken hebben jullie vastgelegd in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, het echtscheidingsconvenant of de beëindigingsovereenkomst. En u heeft de afspraken via het formulier van verdeling van pensioen aan ons doorgegeven.

Wij registreren uw keuze voor de verdeling van het pensioen. U en uw ex-partner hebben beide een bevestigingsbrief van ons ontvangen.

Bent u geholpen met deze uitleg? Help ons door een paar vragen te beantwoorden.

final-step-a368b76b62

Ik heb de afspraken nog niet doorgegeven

U heeft afspraken vastgelegd in uw huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden, echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst, maar nog niet aan ons doorgegeven.

Deze afspraken kunt u aan ons doorgeven.

final-step-eaf3b1c4ce

Gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995

Bent u gescheiden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995? Dan is het Boon/Van Loon-arrest van de Hoge Raad van toepassing. Kort gezegd bepaalde dit arrest dat bij een boedelscheiding de waarde van de pensioenrechten verrekend moesten worden. Uw ex-partner heeft daardoor mogelijk recht op een voorwaardelijke uitkering van u zolang u leeft.

Lees meer

final-step-a49a803405

Ik ben gescheiden voor 27 november 1981

Bent u gescheiden voor 27 november 1981? Dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van het ouderdomspensioen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft iedereen geinformeerd die mogelijk toch recht had op verevening.

Lees meer

final-step-9852251938

U bent gescheiden van tafel en bed of u gaat scheiden van tafel en bed

Bij scheiding van tafel en bed is het mogelijk om uw ouderdomspensioen te verdelen. Een verdeling van het bijzonder partnerpensioen is niet mogelijk, omdat het huwelijk nog officieel in stand blijft. U en uw partner blijven nabestaanden van elkaar.

question-step-fc87a4d420

Gaat u opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aan met een nieuwe partner of met uw ex-partner?

final-step-0498df9fa2

Ik ga opnieuw trouwen of ik ga een geregistreerd partnerschap aan met een nieuwe partner

Dan krijgt uw nieuwe partner recht op het partnerpensioen dat is opgebouwd vanaf uw eerdere echtscheiding. Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan krijgt uw nieuwe partner ook recht op dit partnerpensioen.

Gaat u vervolgens weer scheiden? Dan heeft uw nieuwe partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen. 

Lees meer

final-step-1f9e3e8bfd

Ik ga opnieuw trouwen of een geregistreerd partnerschap aan met mijn ex-partner

Dan gelden in principe dezelfde regels als voor een gewoon huwelijk. Wij ontvangen het huwelijk of geregistreerd partnerschap vanuit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Lees meer