UPO toelichting

In deze toelichting vindt u meer informatie over het pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Heeft u het overzicht nog niet ontvangen? Dat kan. Door de grote hoeveelheid kunnen wij niet alles ineens sturen. U ontvangt uw pensioenoverzicht dan later dit jaar.

Het jaarlijkse pensioenoverzicht geeft u inzicht:

 • in uw pensioenopbouw tot 1 januari 2020;
 • in uw te bereiken pensioen. Dit pensioen gaat u jaarlijks ontvangen vanaf uw 67ste;
 • in uw situatie als u arbeidsongeschikt bent of wordt;
 • in wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt.

Bewaar het overzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

U kunt ervoor kiezen om uw bpfBOUW-post digitaal te ontvangen. Geef uw e-mailadres aan ons door. Staat er nieuwe post voor u klaar in Mijn Bouwpensioen? Dan sturen wij u een e-mail.

persoonlijke gegevens
Dit overzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Klopt het niet? Neem dan contact met ons op.

Uw partner

Als uw partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens in het overzicht. Staan de gegevens van uw partner niet in uw overzicht? U kunt uw partner aanmelden via Mijn Bouwpensioen. Lees meer over partnerpensioen. Bent u gescheiden of is uw partner overleden, dan staat er 'geen (huidige) partner bekend' op uw pensioenoverzicht.

Uw pensioengegevens

Op uw pensioenoverzicht ziet u ons pensioenfonds en de pensioenregeling waar u aan deelneemt. Ook staat hier de eerste dag waarop u bent begonnen met pensioen opbouwen bij ons. Lees meer over wat u krijgt in onze pensioenregeling. Bekijk wat u verder ziet op uw pensioenoverzicht:

 • Uw salaris dat meetelt voor uw pensioenregeling.
  Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioen, uw pensioengevend salaris. Werkt u deeltijd? Hier staat het salaris dat u zou verdienen bij een voltijd dienstverband. Wilt u weten welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn? Bekijk het pensioenreglement.
 • U bouwt geen pensioen op over (bodemloon).
  Dit bedrag heet franchise.
 • Salaris waarover u wel pensioen opbouwt.
  Dit is het deel van uw voltijd bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. 
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw.
  Dit is het percentage van het salaris waarover u wel pensioen opbouwt. Meer informatie over dit opbouwpercentage.
 • Percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband.
  Dit laat zien of u deeltijd of voltijd werkt.
ouderdomspensioen

Opgebouwd pensioen

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat u tot 1 januari 2020 heeft opgebouwd bij ons. Dit brutobedrag krijgt u per jaar vanaf 67 jaar zolang als u leeft.

Ook ziet u hier uw te bereiken pensioen. Dit is het bedrag dat u van ons ontvangt als u blijft werken en er niets in uw situatie verandert. Bekijk meer informatie over uw ouderdomspensioen.

Brutobedragen op uw pensioenoverzicht

De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar. U ontvangt deze bedragen vanaf uw 67e. Dat betekent dat daarover premies en belasting betaald moet worden. Hoeveel dat is hangt af van uw persoonlijke situatie. In Mijn Bouwpensioen ziet u wat u netto per maand kunt verwachten als u met pensioen gaat.

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt?

Dan ziet u op uw overzicht een melding dat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) premievrij wordt voortgezet. Meer informatie over pensioen bij arbeidsongeschiktheid.

Voorwaardelijk pensioen

Op uw overzicht staat het bedrag dat u aan voorwaardelijk pensioen van ons ontvangt. Meer informatie over uw voorwaardelijk pensioen.

Neemt u deel aan de BeterExcedent-regeling?

Dan is dit meegenomen in de bedragen in uw overzicht. Bekijk meer informatie over de BeterExcedent-regeling.

Uw pensioen en uw eventuele ex-partner

Zijn er afspraken over de verdeling van uw pensioen met uw ex-partner? En heeft u dit aan ons doorgegeven? Dan is het gedeelte van uw pensioen dat naar uw ex-partner gaat, al van het bedrag op uw overzicht afgehaald. Bekijk meer informatie over uit elkaar gaan.

Waardeoverdracht

Heeft u pensioen van een andere pensioenuitvoerder meegenomen naar bpfBOUW? Dan is dit in uw pensioenoverzicht verwerkt. Wilt u weten van welke uitvoerder wij specifiek het pensioen hebben overgenomen? Kijkt u dan op Mijn Bouwpensioen. Of bekijk hoe waardeoverdracht werkt.

Uw AOW-leeftijd berekenen

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Kijk dan op de site van de Sociale Verzekerings Bank.
partner en wezenpensioen
Als u overlijdt dan kunnen uw partner en eventuele kinderen een nabestaandenpensioen ontvangen.

Partner

Op uw pensioenoverzicht ziet u het bedrag dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Dit bedrag bestaat uit partnerpensioen uit de basisregeling en uit de pensioenregeling BeterExcedent. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden. Bekijk meer informatie over het partnerpensioen.

Heeft u geen partner?

Dan bouwt u ook partnerpensioen op. Op uw pensioendatum heeft u de mogelijkheid om uw opgebouwde partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.
Op Mijn Bouwpensioen kunt u zien welke invloed het uitruilen van partnerpensioen heeft op de hoogte van uw persoonlijke situatie.

Uw ex-partner

Bent u gescheiden? En heeft uw ex-partner niet afgezien van uw partnerpensioen? Dan is het deel van het partnerpensioen voor uw ex-partner al in mindering gebracht op het partnerpensioen dat u in het UPO ziet. Het deel voor uw ex-partner wordt bijzonder partnerpensioen genoemd.

Heeft uw ex-partner afgezien van het recht op bijzonder partnerpensioen? Dan krijgt hij of zij geen partnerpensioen als u overlijdt. Het bijzonder partnerpensioen is dan ook niet in mindering gebracht op het partnerpensioen dat u in uw UPO ziet.

Bent u na 1 januari 2020 gescheiden? Dan is hier in de getoonde bedragen op het UPO nog geen rekening mee gehouden. Een deel van uw partnerpensioen (het bijzonder partnerpensioen) gaat dan mogelijk naar uw ex-partner. De uitkering voor uw eventuele nieuwe partner kan daardoor fors lager uitvallen. Ziet uw ex-partner af van het bijzonder nabestaandenpensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen uitkering en is het volledig partnerpensioen voor uw eventuele nieuwe partner. Log in op Mijn Bouwpensioen voor meer informatie.

Kinderen

Als u overlijdt hebben uw eventuele kinderen recht op een wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Bekijk meer informatie over nabestaandenpensioen voor uw kinderen.

BeterExcedent-regeling

Neemt u deel aan de BeterExcedent-regeling? Dan is dit meegenomen in de bedragen in uw overzicht.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u in de toekomst arbeidsongeschikt wordt, dan kan uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) doorgaan. Lees meer over pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.
risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico’s van uw pensioen zijn.

Factor A

factor A
Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei nodig, de factor A. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Dat kan via het Rekenprogramma Lijfrente op de site van de Belastingdienst.
Samenwonen en trouwen

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op uw pensioenoverzicht. Ook gebeurtenissen als trouwen, samenwonen of een verandering van baan hebben gevolgen voor uw pensioen. Lees meer over de gevolgen voor uw pensioen als uw situatie verandert

Vragen
Vindt u het antwoord op uw vraag niet op onze site? U kunt ons bellen op 020 583 40 40. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. En op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.